Eloy

De Eloy is een katholieke daltonschool. Wij vinden het belangrijk dat kinderen optimale kansen krijgen zichzelf te ontwikkelen, op cognitief (verstandelijk) én creatief en sociaal-emotioneel vlak. Wij hanteren daarbij de drie pijlers van het daltononderwijs. Op onze school komen kinderen spelenderwijs in aanraking met de Engelse taal vanaf groep 1, onder begeleiding van een native speaker.

• Les in de Engelse taal vanaf groep 1
• Kinderen hebben de vrijheid om zelf te kiezen hoe ze te werk gaan
• Gemoedelijke sfeer waarin zorg en aandacht is voor ieder kind
• Verschillende activiteiten als ouder-kinddag, podiumvieringen en excursies
• Digitale schoolborden
• Grote buitenspeelplaats voor de kinderen
• Laagdrempelig voor ouder(s)/verzorger(s)
• Grote ouderbetrokkenheid
• Mogelijkheid tussen de middag over te blijven
• Inpandig buitenschoolse opvang

Wat zou jij gedaan hebben? Geef hieronder je reactie: