Bedankt voor uw aanmelding!

Beste ouder(s)/verzorger(s),

U heeft uw kind aangemeld voor de basisschool in Apeldoorn.

In uw mailbox ontvangt u per omgaande een bewijs van deze aanmelding. De aanmelding zal door de school van uw eerste voorkeur worden afgehandeld.
Heeft u dit niet ontvangen, neem dan contact op met de school (check ook uw spambox).

Voor vragen kunt u ook terecht bij de helpdesk van het toelatingsbeleid

e: helpdesk@basisscholenapeldoorn.nl
t: 055 – 206 2299

LET OP: Als u heeft aangegeven te beschikken over een schriftelijke toezegging op de school van eerste voorkeur, zorg dat u deze uiterlijk op 15 december 2022 inlevert op deze school (na deze datum komt deze te vervallen).

LET OP: Als het adres op de aanbiedingsbrief/aanmeldformulier niet klopt of u heeft geen adrescode ontvangen, geef dan op korte termijn een bewijs van adres af op de school van aanmelding . Hierdoor krijgt u voorrang op de 6 dichtstbijzijnde scholen.

Toegestane adresbewijzen zijn:

  • Huur- of koopcontract
  • Inschrijving PSZ / KDV
  • Brief consultatiebureau of GGD
  • Uittreksel BRP (voorheen GBA)
  • Kinderbijslagpapieren
  • Kinderopvangtoeslagpapieren