Rond het 3e jaar van uw kind wordt informatie en een aanmeldformulier over aanmelden en plaatsen toegestuurd.
Uw kind is geboren tussen 1 september 2019 en 31 augustus 2020: in oktober 2022 zijn de aanmeldformulieren en informatie over het aanmelden en plaatsen verstuurd. Aanmelden kan digitaal (aanmelden), of door het aanmeldformulier in te leveren op de school van 1e voorkeur. Zorg dat de aanmelding gedaan is uiterlijk op de sluitingsdatum (brochure).

Uw kind is geboren tussen 1 mei en 31 december 2019: de plaatsing is inmiddels geweest. Bent u nog op zoek naar een plek, dan kunt u een van de scholen met plaats benaderen.

Uw kind is geboren tussen januari en april 2020: u kunt uw kind niet meer aanmelden omdat de periode gesloten is. Vanaf 18 april vindt u op deze website de lijst scholen met plek en kan u een school benaderen voor kennismaking/inschrijving.

Uw kind is geboren tussen mei en augustus 2020: u kunt uw kind digitaal aanmelden via deze site of door het aanmeldformulier in te leveren op de school van 1e voorkeur.

Uw kind is geboren na 31 augustus 2020; u kunt uw kind nog niet aanmelden. Jaarlijks worden in oktober de aanmeldformulieren verstuurd voor 12 opvolgende geboortemaanden (gerekend vanaf september tot augustus van het opvolgende jaar).