Rond het 3e jaar van uw kind wordt informatie en een aanmeldformulier over aanmelden en plaatsen toegestuurd.

Uw kind is geboren tussen 1 september 2019 en 31 augustus 2020: rond 13 oktober as. ontvangt u een aanmeldformulier en informatie over het aanmelden en plaatsen. Aanmelden kan vanaf 20 oktober 2022 door het aanmeldformulier in te leveren op de school van eerste voorkeur. Eerder aanmelden is niet mogelijk.

Uw kind is geboren tussen 1 mei en 31 augustus 2019: de sluiting is geweest op 20 september jl. Was uw kind hiervoor niet aangemeld, dan kunt u vanaf 3 oktober een van de scholen die nog plek heeft benaderen. Onder de knop Toelatingsbeleid vindt u een overzicht van de scholen die nog plek hebben.

Jaarlijks worden in november de aanmeldformulieren verstuurd voor 12 opvolgende geboortemaanden gerekend vanaf september tot augustus.