Rond het 3e jaar van uw kind wordt informatie en een aanmeldformulier over aanmelden en plaatsen toegestuurd.

Uw kind is geboren tussen 1 september 2019 en 31 augustus 2020: u heeft recent een aanmeldformulier en informatie over het aanmelden en plaatsen ontvangen. Aanmelden kan vanaf 20 oktober 2022 digitaal (aanmelden), of door het aanmeldformulier in te leveren op de school van eerste voorkeur. Eerder aanmelden is niet mogelijk.

Uw kind is geboren tussen 1 mei en 31 augustus 2019: de sluiting is geweest op 20 september jl.. Was uw kind hiervoor niet aangemeld, dan kunt u een van de scholen met plaats heeft benaderen.

Uw kind is geboren na 31 augustus 2020; u kunt uw kind nog niet aanmelden. Jaarlijks worden in oktober de aanmeldformulieren verstuurd voor 12 opvolgende geboortemaanden gerekend vanaf september tot augustus van het opvolgende jaar.