Voorrang Favoriet

Dorpsschool Loenen

Hoofdweg 53 , 7371AE Loenen
  • Reguliere basisschool
  • Katholiek
  • Continurooster
  • Veluwse Onderwijsgroep

Sinds 1925 ligt basisschool ‘Dorpsschool Loenen’ op een prachtig gelegen locatie in Loenen en heeft een groen en natuurlijk speel-leerplein rondom het gebouw. De school heeft een warme en eigentijdse sfeer en binnen de school is er ruimte waar alle kinderen een goede plek hebben om te spelen en te werken. Dorpsschool Loen is een samenwerkeing van voorheen De Poort en de Tweede Stee. 

Dorpsschool Loenen wil een school zijn waar uw kind een leuke en leerzame basisschooltijd heeft. We willen alle kinderen inspirerend en uitdagend onderwijs bieden in een veilige, activerende en pedagogisch sterke omgeving, waar tegemoet wordt gekomen aan de individuele verschillen tussen kinderen. In ons onderwijs en in samenwerking met ouders willen wij de zelfstandigheid, het nemen van eigen verantwoordelijkheid, samenwerkend leren en het ontdekken en ontwikkelen van talenten bij kinderen bevorderen.

• kleine school
• Engels vanaf groep 1 tot en met groep 8
• een continurooster, kinderen blijven tussen de middag op school
• ruim aandacht voor sociaal emotionele ontwikkeling (Kanjertraining)
• uitdaging op niveau van het kind
• grote ouderbetrokkenheid
• buitenschoolse opvang in samenwerking met kinderopvangorganisatie De Wigwam
• modern onderwijs met nieuwe methoden, computers en digitale schoolborden
• een ervaren en enthousiast team

Wil je meer weten over onze school? Bezoek onze website www.kbsdepoort.nl!

Kinderopvang

  • Naschoolse opvang
  • Tussenschoolse opvang
  • Voorschoolse opvang

Kind aanmelden voor deze school

Je mag je kind op elke basisschool in Apeldoorn aanmelden.

Kind aanmelden

Schooltijden

Maandag
08:30 - 14:45
Dinsdag
08:30 - 14:45
Woensdag
08:30 - 12:15
Donderdag
08:30 - 14:45
Vrijdag
08:30 - 12:00 (Groep 1 t/m 4)
08:30 - 14:45 (Groep 5 t/m 8)
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:0016:00