Voorrang Favoriet

De Diamant Het Rooster (PGO)

Laan van de Leeuw 299, 7324BD Apeldoorn
  • Reguliere basisschool
  • Protestants Christelijk
  • Continurooster
  • PCBO

De Diamant laat kinderen stralen!

Kun je als kind doen waar je goed in bent, dan ga je stralen! De Diamant biedt daarom vier onderwijsconcepten aan. Kinderen leren op de manier die bij ze past. Daardoor ontwikkelen ze zich met een gevoel voor eigenwaarde, met respect voor anderen en krijgen zij zicht op hun mogelijkheden en beperkingen.

In het programmagerichte onderwijs (PGO) staat eigenaarschap en hetvergroten hiervan centraal. De kinderen leren in herkenbare, overzichtelijke stappen. De werkvormen die in het PGO gebruikt worden zijn vast en uitdagend. Ons programma gerichte onderwijs is vertrouwd, veilig en voorspelbaar.

De Diamant is onderdeel van PCBO Apeldoorn en bestaat uit drie locaties. Op locatie De Diamant Het Rooster worden de concepten ervaringsgericht (EGO) en programmagericht onderwijs (PGO) gegeven. Meer over deze onderwijsconcepten staat op de website van PCBO Apeldoorn.

Vertrouwen
Onze basis is vertrouwen. Wij ondersteunen de keuzes van kinderen en werken samen aan de ontwikkeling van sociale vaardigheden. Wij vinden verbinding maken met jezelf, elkaar en met wie en met wat je leert voorwaarde voor welbevinden en betrokkenheid.

Positief
Wij merken het elke dag: ervaart een kind verbondenheid en vertrouwen, dan krijgt het groeikracht, levenszin én ‘leerzin’. Op De Diamant staat een positieve benadering voorop: wat gaat wél goed, wat lukt wél en hoe versterk je jouw talent?

Talentontwikkeling
Ieder kind heeft talent, ieder kind is anders. Wij richten ons op dat talent en op waar een kind goed in is. Ieder kind ontwikkelt zich in een voorspelbare volgorde, maar wel in een eigen tempo. Ook daar stemmen we op af, rekening houdend met mogelijkheden en beperkingen.

Lees meer over De Diamant Het Rooster op de website: PCBO De Diamant Het Rooster (pcboapeldoorn.nl)

Kinderopvang

  • Naschoolse opvang
  • Tussenschoolse opvang

Kind aanmelden voor deze school

Je mag je kind op elke basisschool in Apeldoorn aanmelden.

Kind aanmelden