Aanmelden leerlingen

Aanmelden leerlingen

Kijk welke situatie voor u geldt:

  • Uw kind is geboren vóór 1 mei 2021: de plaatsing is inmiddels geweest.
    Bent u nog op zoek naar een school voor uw kind, kijk dan op de lijst scholen met plaats. U hoeft geen aanmeldformulier in te vullen en digitaal aanmelden is niet meer mogelijk. Benader een van deze scholen en vraag om een kennismaking/inschrijving.
  • Uw kind is geboren tussen mei 2021 en augustus 2021.
    U heeft eind oktober 2023 een aanmeldformulier met uitleg ontvangen; vul hieronder de gegevens van uw kind in (of lever het aanmeldformulier in op de school van 1e voorkeur).
  • Is uw kind jonger?
    Wacht dan tot u het aanmeldformulier ontvangt; pas dan kan u uw kind aanmelden.

Voor zij-instroom en voor scholen die niet meedoen aan het centrale aanmeldproces neemt u contact op met de school zelf. Scholen die niet meedoen zijn de volgende scholen: IKC Hei en Bos, Rehobothschool, Prins Willem Alexanderschool, ’t Schrijvertje, Vrije School De Vijfster, IBS de Roos en de Eben-Haëzer.

Diamant Het Rooster locatie EGO & PGO
Deze school heeft geen ruimte meer voor nieuwe aanmeldingen (in ieder geval voor het schooljaar 2024-2025 en 2025-2026); u kunt uw kind niet aanmelden voor deze school.
Kinderen met een oudere broer/zus (op Diamant Het Rooster) kunnen en moeten uiteraard wel aangemeld worden. Lever hiertoe het aanmeldformulier op tijd in op de school zelf.
Voor vragen/uitleg kan u terecht bij de school.

Gegevens kind

Voor aangegeven geboorteperiodes kunt u uw kind aanmelden. Voor oudere kinderen is de sluitingsdatum al geweest. Kijk bij Scholen met Plaats voor beschikbaarheid en neem contact op met een of meerdere scholen. Voor jongere kinderen ontvangt u later een aanmeldformulier.

Heeft u geen voorgedrukt aanmeldformulier ontvangen of is het adres onjuist, lever dan een adresbewijs in bij de school van uw eerste voorkeur.
Toegestane adresbewijzen zijn:
– Huur- of koopcontract
– Inschrijving PSZ / KDV
– Brief consultatiebureau of GGD
– Uittreksel BRP (voorheen GBA)
– Kinderbijslagpapieren
– Kinderopvangtoeslagpapieren

Een meerling dient u hier aan te melden; zij worden dan samen geplaatst.

Voor hierboven aangegeven geboorteperiodes kunt u uw kind aanmelden. Voor oudere kinderen is de sluitingsdatum al geweest. Kijk bij Scholen met Plaats voor beschikbaarheid en neem contact op met een of meerdere scholen. Voor jongere kinderen ontvangt u later een aanmeldformulier.

Maximaal 200 karakters

Voor aangegeven geboorteperiodes kunt u uw kind aanmelden. Voor oudere kinderen is de sluitingsdatum al geweest. Kijk bij Scholen met Plaats voor beschikbaarheid en neem contact op met een of meerdere scholen. Voor jongere kinderen ontvangt u later een aanmeldformulier.

Maximaal 200 karakters

Maximaal 200 karakters

Voor aangegeven geboorteperiodes kunt u uw kind aanmelden. Voor oudere kinderen is de sluitingsdatum al geweest. Kijk bij Scholen met Plaats voor beschikbaarheid en neem contact op met een of meerdere scholen. Voor jongere kinderen ontvangt u later een aanmeldformulier.

Schoolkeuze

Kies hier de school van uw voorkeur

Schriftelijke toezegging uit het verleden
Bent u in bezit van een schriftelijke toezegging voor een plek op een school? Lever deze dan in bij de school van 1e voorkeur. LET OP: pas daarna bent u zeker van de plek. Doe dit op tijd omdat anders de toezegging kan vervallen (zie de Brochure voor uiterste datum).

Oudere broer/zus
Alle kinderen moeten worden aangemeld, ook als u al een ouder kind op school heeft. Doe de aanmelding volgens de procedure; daarna bent u zeker van een plek. U hoeft uiteraard maar 1 voorkeur op te geven.

Gegevens ouders

Alleen als u op een ander adres dan uw kind woont, vult u hier dit adres in.