Toelatingsbeleid

Toelatingsbeleid

Bekijk de animatie:

1. Kiezen

Rond de derde verjaardag van uw kind (jaarlijks eind oktober) ontvangt u informatie over het toelatingsbeleid en een aanmeldformulier (op naam en adres van uw kind). Tevens ontvangt u een adrescode voor het digitale aanmeldformulier .
Een school kiezen voor uw kind kan best een uitdaging zijn. De volgende informatie kunnen u helpen in dit keuzeproces. U kunt kiezen uit alle basisscholen.

In de laatste week van oktober 2023 hebben ouders van kinderen geboren tussen september 2020 en augustus 2021 een aanmeldformulier ontvangen; vanaf dan kunnen deze kinderen (digitaal) aangemeld worden.

Voor de sluitingsdatum per periode:
sept. – dec. 2020: 29 feb. 2024
jan. april 2021: 11 april 2024
mei – aug. 2021: 26 sept. 2024

MEDEDELING: voor kinderen geboren tussen september 2019 en augustus 2020 is de plaatsing al geweest; kijk bij scholen met plaats naar beschikbaarheid en neem contact op met een van de scholen.

2. Aanmelden

Aanmelden voor een basisschool kan op twee manieren: door het aanmeldformulier ingevuld in te leveren op de school van uw 1e voorkeur, of digitaal door uw kind aan te melden via het aanmeldformulier op deze website (vergeet niet de adrescode te vermelden). Aanmelden mag voor elke basisschool in Apeldoorn.

Kiest u voor een school die niet valt onder de schoolbesturen Leerplein055, PCBO Apeldoorn of de Veluwse Onderwijsgroep, neem dan rechtstreeks contact op met de betreffende school. Aanmelden voor deze scholen verloopt niet via deze website. In de gemeente Apeldoorn gaat het om de volgende scholen: ’t Schrijvertje, Vrije School De Vijfster, IKC Hei en Bos, Rehobothschool, basisschool Eben-Haëzer, ibs De Roos en de Prins Willem Alexanderschool.

3. Plaatsen

De school verwerkt elke aanmelding in een centraal registratiesysteem. Na de sluitingsdatum volgt de geautomatiseerde plaatsing. Als de school voldoende plaatsen heeft voor alle aanmeldingen, zijn deze kinderen zeker van een plaats. Als er meer aanmeldingen dan plaatsen zijn, worden eerst de kinderen met voorrang geplaatst en komen daarna de overige aanmeldingen aan bod.

4. Inschrijven

Na de plaatsing ontvangt u een brief van de school waar uw kind is geplaatst. In de brief staat de uiterste inschrijfdatum waarop u aan deze school kenbaar maakt of u van de gereserveerde plaatst gebruik gaat maken. Zorg dat u uw kind op tijd inschrijft! Uw kind heeft pas definitief een plaats als het op school is ingeschreven.