Veelgestelde vragen

1. Algemene vragen

Waarom is er een toelatingsbeleid?

Met dit nieuwe beleid komt een einde maken aan ‘wie het eerst komt, het eerst maalt’. Alle deelnemende basisscholen hanteren dezelfde wijze voor aanmelden en plaatsen van nieuwe leerlingen. Daarmee is gegarandeerd dat elk kind onder gelijke omstandigheden een gelijke kans heeft op een school van voorkeur. Doordat kinderen op de zes dichtstbijzijnde scholen voorrang hebben, kunnen zij zoveel mogelijk in de omgeving van hun huis naar een basisschool. Het aanmelden en de plaatsing is transparant en eerlijk.

Welke schoolbesturen zijn betrokken bij het toelatingsbeleid?

Het toelatingsbeleid Apeldoorn is het resultaat van samenwerking van de schoolbesturen (Leerplein 055, VOG en PCBO) en de gemeente Apeldoorn, waarbij zij externe expertise op het gebied van een stedelijk toelatingsbeleid hebben geconsulteerd.

Doen alle basisscholen in Apeldoorn mee aan het gezamenlijk toelatingsbeleid?

Op de basisscholen van de 3 grote besturen (Leerplein055, PCBO Apeldoorn en de Veluwse Onderwijsgroep) geldt deze gezamenlijke regeling voor aanmelden en toewijzen van de plaatsen.

Zeven scholen nemen niet deel aan dit toelatingsbeleid: IKC Hei en Bos, Rehobothschool, ’t Schrijvertje,
Vrije School De Vijfster, basisschool Eben-Haëzer, ibs De Roos en Prins Willem Alexanderschool.
Geven ouders de voorkeur aan één van deze scholen dan dienen zij rechtstreeks contact op te nemen met deze school.

Deze nieuwe regeling geldt ook niet voor het speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs.

Voor welke kinderen is het toelatingsbeleid?

De basisscholen van de schoolbesturen Leerplein055, PCBO Apeldoorn en de Veluwse Onderwijsgroep zijn overgestapt op een gezamenlijke vorm van aanmelding en plaatsing van toekomstige vierjarigen.
Dit nieuwe toelatingsbeleid geldt voor kinderen die vanaf 1 mei 2019 geboren zijn.

Wanneer kan ik mijn kind aanmelden?

Rond het 3e jaar van uw kind wordt informatie en een aanmeldformulier over aanmelden en plaatsen toegestuurd.

Uw kind is geboren tussen 1 september 2020 en 31 augustus 2021; u kunt uw kind nu aanmelden. In november 2023 zijn de aanmeldformulieren verstuurd naar alle kinderen die geboren zijn in deze 12 geboortemaanden. Bekijk de brochure voor uitleg en de sluitingsdatum voor uw kind brochure.

Uw kind is geboren tussen 1 september 2019 en 31 augustus 2020: in oktober 2022 zijn de aanmeldformulieren en informatie over het aanmelden en plaatsen verstuurd. De 3 plaatsingen voor deze doelgroep zijn inmiddels geweest. Bent u nog op zoek naar een plek voor uw kind op een basisschool, maak dan gebruik van scholen met plaats en benader een of meerdere scholen voor een plek.

Wat betekent deze regeling voor kinderen die vóór 1 mei 2019 zijn geboren?

Voor kinderen die geboren zijn vóór 1 mei 2019 geldt deze regeling niet. Aanmelden en plaatsen gaat voor hen op de werkwijze zoals dat in het verleden ging.

Kan ik uit alle Apeldoornse scholen kiezen?

Ja. Ouders mogen elke school in Apeldoorn opgeven.

Diamant Rooster EGO & PGO: voor de kinderen van het schooljaar 2024-2025 en 2025-2026 zitten de beide stromingen van Diamant Rooster helemaal vol. De school neemt alleen kinderen aan die al een oudere broer/zus op de school hebben (kinderen geboren t/m augustus 2022).
Voor jongere kinderen is nog niet bekend wat de school t.z.t. kan betekenen. Voor nadere informatie kan u contact opnemen met de school.

Op welke scholen heeft mijn kind voorrang?

Elk kind heeft voorrang op de 6 dichtstbijzijnde scholen. Deze worden bepaald o.b.v. de fietsafstand tussen woonadres en scholen.
U mag elke school in de stad kiezen, zowel met als zonder voorrang.

Voorrang speelt niet bij een aanmelding op de scholen IKC Hei en Bos, Rehobothschool, ’t Schrijvertje, Vrije School De Vijfster, basisschool Eben-Haëzer, ibs De Roos en de Prins Willem Alexanderschool.
Wilt u uw kind aanmelden voor een van deze scholen neem dan met de school zelf contact op.

Het toelatingsbeleid in stadsdeel Dorpen

Om te waarborgen dat kinderen wonend in een van de dorpen binnen de gemeente Apeldoorn terecht kunnen op hun dichtstbijzijnde scholen, hebben woonadressen in het landelijk gebied (stadsdeel Dorpen) extra voorrang op hun voorrangsscholen (als deze gelegen zijn in een van de dorpen).
Als op de school van eerste voorkeur sprake is van overaanmelding, worden allereerst de kinderen geplaatst waarvoor de school op afstand de eerste voorrangsschool is; daarna alle kinderen waarvoor de school op afstand de tweede voorrangsschool is, enzovoort t/m zesde voorrangsschool.
Kinderen die in stadsdeel Dorpen wonen, gaan bij de plaatsing op hun voorrangsschool (mits gelegen in stadsdeel Dorpen) vóór op kinderen die elders in de gemeente Apeldoorn wonen.

Deze dorpsvoorrang is van toepassing op de volgende scholen:

– Beekbergen: OBS Beekbergen (Leerplein055)
– Beemte-Broekland: De Diamant Beemte (PCBO)
– Lieren/Oosterhuizen: Oosterhuizen (Leerplein055), Prinses Julianaschool (PCBO)
– Loenen: Dorpsschool Loenen (VOG & Leerplein055)
– Wenum-Wiesel: De Sjofar Prinses Beatrixschool (PCBO)

N.B. Ugchelen valt niet onder deze regeling. De reden hiervoor is dat het om een gebied gaat met aaneengesloten bebouwing dat direct tegen de bebouwde kom van de stad Apeldoorn ligt; er is een ruim aanbod aan scholen in de nabije omgeving.
Het dorp (de woonplaats) Ugchelen ligt in stadsdeel Zuidwest (collegebesluit 2016).

Ik heb een brief van de school / bestuur waarin mij een plaats is toegezegd

Ouders die in het bezit zijn van een schriftelijke bewijs waaruit blijkt dat hen een plaats op een school is toegezegd, kunnen deze verzilveren op de school van hun 1e voorkeur.
Bij de aanmelding op de school van 1e voorkeur (digitaal of met het aanmeldformulier), dient u het schriftelijke bewijs van de toegezegde plaats bij te sluiten. Daarna bent u verzekerd van een plek.
De uiterste datum om een schriftelijke toezegging te verzilveren is afhankelijk van de geboorteperiode waarin uw kind valt.

Geboortedatum kindSluitingsdatum voor harde toezeggingen
1 september 2020 t/m 31 december 2020t/m 14 december 2023
1 januari 2021 t/m 30 april 2021t/m 31 januari 2024
1 mei 2021 t/m 31 augustus 2021t/m 23 april 2024

Aansluitend worden deze geïnventariseerd en wordt bekend gemaakt (voor de ouders zonder een schriftelijke toezegging) hoeveel plekken voor hen beschikbaar zijn.

Gelden er andere voorrangsregels voor IKC’s of conceptscholen?

Nee. De schoolbesturen hebben gekozen voor zoveel mogelijk gelijkheid voor alle kinderen. Er geldt geen uitzondering voor deze vormen van onderwijs.

Waar kunnen ouders met vragen over het aanmelden en plaatsen terecht?

Op deze website kunt u naast informatie over alle basisscholen in Apeldoorn ook informatie vinden over het aanmelden en plaatsen.

Wilt u weten welke school het beste bij uw kind past?
Raadpleeg dan deze website, bezoek de open dagen en neem voor een nadere kennismaking contact op met de scholen.
Ouders kunnen met hun vragen over het aanmelden en plaatsen terecht bij de scholen of de helpdesk van het toelatingsbeleid.
e: helpdesk@basisscholenapeldoorn.nl
t: 055 – 206 6699

Hoe gaat het plaatsen van kinderen onder het toelatingsbeleid?

De plaatsing, van alle aangemelde kinderen die in dezelfde periode 4 jaar worden, gebeurt op alle scholen op hetzelfde moment en geautomatiseerd. Elk aangemeld kind krijgt op de hoogst mogelijke school van voorkeur een plaats aangeboden.
Wanneer er bij de plaatsing evenveel plaatsen als aanmeldingen zijn, worden alle kinderen op de school van eerste voorkeur geplaatst.
Nadat de kinderen met een oudere broer/zus geplaatst zijn (plaatsgarantie), worden de aanmeldingen met voorrang geplaatst en vervolgens de aanmeldingen (eerste voorkeur) zonder voorrang. Als aansluitend nog plek over is komen de 2e t/m 6e voorkeuren met voorrang in aanmerking voor een plek en daarna de 2e t/m 6e voorkeur zonder voorrang; tot slot komen de aangemelde kinderen woonachtig buiten Apeldoorn (en zonder voorrang) aan de beurt.
Doordat het merendeel van de scholen in Apeldoorn over voldoende plaatsen beschikt, zullen de meeste kinderen een plaats op de school van eerste voorkeur krijgen of in hun top-3.

Kan ik mijn opgegeven voorkeuren nog veranderen?

Ja. U kunt uw aanmelding wijzigen.
Wijzigingen dient u vóór de sluitingsdatum (dat is de datum waarop uw aanmeldformulier bij de school van uw eerste voorkeur ingeleverd moet zijn) kenbaar te maken aan de school van uw eerste voorkeur (liefst schriftelijk of per e-mail).

  • Wanneer u een verandering wilt aanbrengen in de opgegeven scholen van voorkeur kan de school waar u het aanmeldformulier heeft ingeleverd dit voor u doen.
  • Wanneer u bij nader inzien toch een andere school van eerste voorkeur wilt, dient u deze school te verzoeken de aanmelding te annuleren; indien gewenst kunt u het ingeleverde aanmeldformulier weer ophalen. Pas als uw aanmelding (bij de school van aanmelding) is verwijderd, kunt u daarna uw kind op elke school in Apeldoorn opnieuw aanmelden.

Zowel van een wijziging in uw aanmelding als van een verwijdering ontvangt u per mail de bevestiging.

2. Vragen over een school kiezen

Waarom is het verstandig meerdere voorkeuren op te geven?

Meerdere voorkeursscholen opgeven is belangrijk. Wanneer het kind op de eerste voorkeursschool wordt uitgeloot, komt het daarna op de eerstvolgende voorkeursschool in aanmerking voor een plaats (of de daarop volgende voorkeursschool enz. enz.).

Bij de plaatsing wordt elk kind geplaatst op een school van zo hoog mogelijke voorkeur. Het opgeven van meerdere voorkeuren heeft geen invloed op de plaatsingskans op een school van hogere voorkeur.

Ouders die een beperkt aantal voorkeursscholen opgeven, lopen bij overaanmelding op de school/scholen van hun voorkeur het risico een plaats aangeboden te krijgen op een niet opgegeven voorrangsschool.
Het staat ouders vrij om na de plaatsing een school te kiezen die dan nog plaatsen over heeft.

Moet ik een voorrangsschool kiezen?

U bepaalt zelf welke scholen uw voorkeur hebben; dit hoeven geen voorrangsscholen te zijn. Het kunnen één of meer voorrangsscholen en/of één of meer voorkeursscholen zijn. In volgorde geeft u op het aanmeldformulier uw scholen van voorkeur op. Het is wenselijk om minimaal 4, liefst meer scholen op te geven. Uw kind krijgt een plaats op de hoogst mogelijke opgegeven voorkeursschool.

Wat is het verschil tussen een voorrangsschool en een voorkeurschool?

Om de kans op een school in de directe woonomgeving te vergroten, heeft elk kind, gerekend vanaf het woonadres, voorrang op de 6 dichtstbijzijnde scholen; dit zijn de voorrangsscholen.
De scholen die ouders bij de aanmelding opgeven, zijn hun voorkeursscholen.

3. Vragen over aanmelden

Hoe meld ik mijn kind aan?

U meldt uw kind digitaal aan op deze website (aanmelden), of door het aanmeldformulier bij de school van uw eerste voorkeur in te leveren.
De school van aanmelding stuurt u binnen 10 werkdagen een bewijs van de aanmelding; controleer deze zorgvuldig en bij een fout meteen contact op met de school.
Ouders van de kinderen geboren tussen september 2020 en augustus 2021 hebben half oktober het aanmeldformulier ontvangen. U meldt uw kind aan op de school van eerste voorkeur; in de aanmelding zelf geeft u meerdere voorkeuren op.

Digitaal: vul alle noodzakelijke gegevens van uw kind in (aanmelden).
Aanmeldformulier: vul het (toegestuurde) aanmeldformulier volledig in en lever deze in op de school van eerste voorkeur. De school die u het meest geschikt vindt, zet u op nummer 1. De school die u daarna kiest, zet u op nummer 2, en zo verder.
Zorg dat u de aanmelding uiterlijk op de sluitingsdatum doet (voor details zie: brochure).

Ik heb al een ouder kind op de school; moet ik mijn kind toch aanmelden?

Ja, alle toekomstig vierjarige kinderen (geboren vanaf 1 mei 2019)  moeten aangemeld worden. Een kind dat al een oudere broer of zus op de school heeft, heeft op deze school een plaatsgarantie; u moet het kind wel aanmelden.
Doe dit uiterlijk voor de sluitingsdatum van de betreffende geboorteperiode: zie brochure voor de details.

Wanneer ben ik te laat met aanmelden?

Na ontvangst van de informatie en het aanmeldformulier heeft u enkele maanden de tijd om het aanmeldformulier in te leveren. In de brochure vindt u de sluitingsdata per geboorteperiode waarop het aanmeldformulier ingeleverd moet zijn.
Enkele dagen na de sluitingsdatum vindt de stedelijke plaatsing plaats.
Meldt u uw kind na de sluitingsdatum aan, dan bent u aangewezen op de scholen die na de plaatsing nog plaats hebben.
Deze lijst wordt gepubliceerd na elke plaatsing en is beschikbaar bij de scholen.

Heb ik meer kans als ik mijn kind snel aanmeld?

Nee. Het moment van aanmelden speelt geen rol bij de plaatsing; de aanmelding moet uiteraard wel uiterlijk op de sluitingsdatum gedaan zijn (voor details zie de Brochure documenten).
Na ontvangst van het aanmeldformulier hebben ouders altijd enkele maanden de tijd om hun keuze te maken.

Kan ik mijn kind eerder aanmelden?

Nee. Voor alle kinderen die vanaf 1 mei 2019 zijn geboren, geldt deze nieuwe werkwijze voor aanmelden en plaatsen.
Eind oktober 2023 hebben alle Apeldoornse ouders van kinderen geboren tussen 1 september 2020 en 31 augustus 2021 hun aanmeldformulier ontvangen.
Jaarlijks worden 12 opvolgende geboortemaanden uitgenodigd voor de aanmelding.

Kan ik mijn kind op meerdere scholen aanmelden?

Nee, u meldt uw kind op uw school van eerste voorkeur aan. Op het aanmeldformulier zet u in volgorde meerdere scholen van uw voorkeur.

Wat zijn niet-gekozen voorrangsscholen?

Elk kind krijgt voorrang op de 6 dichtstbijzijnde scholen; de voorrangsscholen die ouders niet opgeven worden toegevoegd aan de aanmelding in een 2e lijstje.
Pas als een kind niet geplaatst kan worden op een van de opgegeven scholen, zal het geplaatst worden op een niet-gekozen voorrangsschool. De niet-gekozen voorrangsscholen vormen een back-up en worden o.b.v. fietsafstand toegevoegd aan de aanmelding.
Wilt u deze volgorde wijzigen, neem dan contact op met de school waar uw kind is aangemeld.

4. Vragen over de plaatsing

Hoe gaat het plaatsen van kinderen onder het toelatingsbeleid?

De plaatsing, van alle aangemelde kinderen die in dezelfde periode 4 jaar worden, gebeurt op alle scholen op hetzelfde moment en geautomatiseerd. Elk aangemeld kind krijgt op de hoogst mogelijke school van voorkeur een plaats aangeboden.
Wanneer er bij de plaatsing evenveel plaatsen als aanmeldingen zijn, worden alle kinderen op de school van eerste voorkeur geplaatst.
Nadat de kinderen met een oudere broer/zus geplaatst zijn (plaatsgarantie), worden de aanmeldingen met voorrang geplaatst en vervolgens de aanmeldingen (eerste voorkeur) zonder voorrang. Als aansluitend nog plek over is komen de 2e t/m 6e voorkeuren met voorrang in aanmerking voor een plek en daarna de 2e t/m 6e voorkeur zonder voorrang; tot slot komen de aangemelde kinderen woonachtig buiten Apeldoorn (en zonder voorrang) aan de beurt.
Doordat het merendeel van de scholen in Apeldoorn over voldoende plaatsen beschikt, zullen de meeste kinderen een plaats op de school van eerste voorkeur krijgen of in hun top-3.

5. Vragen over inschrijven

Wanneer ontvang ik bericht?

Ongeveer 2 weken na de sluitingsdatum van de betreffende periode vindt de centrale plaatsing plaats. Alle aangemelde kinderen die in dezelfde periode geboren zijn worden dan geplaatst.
Aansluitend ontvangt u van de school van plaatsing bericht van de uitkomst. Wanneer u daarna aan de school bevestigt deze gereserveerde plaats te accepteren, is uw kind verzekerd van de plaats; kinderen zijn dan tussen de 3 en 3,5 jaar. Ouders mogen de aangeboden plaats weigeren. In dat geval zijn zij aangewezen op de scholen die nog plaatsen beschikbaar hebben.

Hoe en wanneer weet ik waar mijn kind is geplaatst?

Ongeveer 2 weken na de sluitingsdatum voor het inleveren van het aanmeldformulier vindt de centrale plaatsing plaats (van alle aangemelde kinderen die in dezelfde periode geboren zijn).
Aansluitend ontvangt u van de school van plaatsing bericht van de uitkomst. Wanneer u daarna aan de school bevestigt deze gereserveerde plaats te accepteren, is uw kind verzekerd van de plaats; kinderen zijn dan tussen de 3 en 3,5 jaar.
Ouders mogen de aangeboden plaats weigeren. In dat geval zijn zij aangewezen op de scholen die nog plaatsen beschikbaar hebben.