Hulp bij schoolkeuze

Hulp bij schoolkeuze

Een school kiezen voor uw kind kan een hele uitdaging zijn. Er komt veel op u af en u wordt gevraagd over dingen na te denken waar u wellicht eerder nog niet aan dacht.
De onderstaande aandachtspunten kunt u gebruiken bij het vinden van een geschikte school.

Maak gebruik van de filters bij dit keuzeproces Schoolkeuze:

Locatie

Hoe belangrijk vindt u het dat de school in de buurt staat? Wilt u dat uw kind kan lopen naar school of pakt u ook de fiets? Of vindt u elke dag met de auto op en neer ook passend?  

Onderwijsvorm

Hoe wilt u dat de school uw kind onderwijst? Vanuit een bepaald onderwijsconcept of onderwijsvisie? Waar wilt u dat het accent ligt in de ontwikkeling (kennis en/of vaardigheden) van uw kind? Wat wilt u dat uw kind gaat leren? Moet er aandacht zijn voor technische en creatieve vakken of een andere taal? Meer informatie vindt u door op de school van uw interesse te klikken. 

Kinderopvang

Hoe belangrijk vindt u het dat er ook buitenschoolse opvang (BSO) wordt aangeboden in het gebouw of vlakbij? Is kinder- en peuteropvang van belang (voor opvang van evt. broertjes en/of zusjes)? 

Rooster

Hoe belangrijk vindt u gelijke dagen (zelfde tijden naar en uit school) op school (d.m.v. een continurooster)? Hoeveel vrije tijd en pauze heeft uw kind nodig? Wilt u dat uw kind thuis komt tussen de middag of op school blijft? Uiteraard speelt hierbij de combinatie met het werk van u als ouders ook een rol.

Identiteit

Welke normen en waarden vindt u belangrijk? Vindt u het belangrijk dat een school christelijk, katholiek, of openbaar is? En in welke mate? Welke normen en waarden sluiten aan bij wat u uw kind vanuit thuis wilt meegeven?  

Uiteraard zijn er nog meer factoren waarop u uw keuze kunt baseren. Denk bijvoorbeeld aan sfeer, schoolgrootte, diversiteit, samenwerking met u als ouder, onderwijskwaliteit en de leeromgeving. Om een goed beeld te krijgen raden we u aan om, bijvoorbeeld tijdens een open dag in het voor- en najaar, meerdere scholen van uw keuze te bezoeken.  

Toelatingsbeleid

U kunt uw kind voor elke school in Apeldoorn aanmelden, echter op sommige scholen heeft u voorrang op plaatsing. Wilt u weten wat de voorrangsscholen voor uw kind zijn? Kijk dan op Schoolkeuze.