Montessori

Uitdagen, stimuleren en motiveren: dat is wat montessori leerkrachten elke dag doen in hun groep. Zij zijn betrokken bij de individuele, brede ontwikkeling van ieder kind. De uitspraak ‘Leer mij het zelf doen!’ vormt de kern van het montessorionderwijs.

Leerkrachten willen kinderen leren zelfstandig te denken en te handelen, om vragen te stellen en eigen keuzes te maken. Zij helpen ze zelfbewust te worden en zichzelf staande te houden in de maatschappij van de toekomst.  In het montessorionderwijs is de inrichting van de klas heel belangrijk. Hier vinden kinderen materialen die hun belangstelling opwekken en waarmee ze zelf aan het werk kunnen. Deze speciale montessorimaterialen dagen de kinderen uit om zich zo breed mogelijk te ontwikkelen. Aan de materialen hebben de kinderen steun tijdens het leren. De leerkrachten zijn er om hen te helpen met leren en te begeleiden tijdens het werken.

In een montessorigroep zitten kinderen van verschillende leeftijden bij elkaar. Dit houdt in dat de school verdeeld is inbouwen: de onderbouw (3/6 jarigen), de middenbouw (6/9 jarigen), de bovenbouw (9/12 jarigen). Zo leren de kinderen op verschillende manieren samen te werken en elkaar te helpen. De jongsten leren van de oudsten en de oudsten leren rekening te houden met de jongeren. In elke bouw is een kind een keer de jongste, middelste en de oudste en ervaart dus verschillende rollen.

Bron: kiezenvoormontessori.nlmontessori.nl.

PC Montessorischool Passe-Partout Centrum

PC Montessorischool Passe-Partout Kerschoten