Voorrang Favoriet

PCBO De Diamant Het Kristal

Laan van de Charleston 71, 7323RV Apeldoorn
  • Reguliere basisschool
  • Protestants Christelijk
  • Continurooster
  • PCBO

De Diamant laat kinderen stralen!

Kun je als kind doen waar je goed in bent, dan ga je stralen! De Diamant biedt daarom vier onderwijsconcepten aan. Kinderen leren op de manier die bij ze past. Daardoor ontwikkelen ze zich met een gevoel voor eigenwaarde, met respect voor anderen en krijgen zij zicht op hun mogelijkheden en beperkingen.

De Diamant is onderdeel van PCBO Apeldoorn en bestaat uit drie locaties. Op locatie De Diamant Het Kristal wordt het concept ontwikkelingsgericht onderwijs (OGO) gegeven. Meer over deze onderwijsconcepten staat op de website van PCBO Apeldoorn.

Vertrouwen
Onze basis is vertrouwen. Wij ondersteunen de keuzes van kinderen en werken samen aan de ontwikkeling van sociale vaardigheden. Wij vinden verbinding maken met jezelf, elkaar en met wie en met wat je leert voorwaarde voor welbevinden en betrokkenheid.

Positief
Wij merken het elke dag: ervaart een kind verbondenheid en vertrouwen, dan krijgt het groeikracht, levenszin én ‘leerzin’. Op De Diamant staat een positieve benadering voorop: wat gaat wél goed, wat lukt wél en hoe versterk je jouw talent?

Talentontwikkeling
Ieder kind heeft talent, ieder kind is anders. Wij richten ons op dat talent en op waar een kind goed in is. Ieder kind ontwikkelt zich in een voorspelbare volgorde, maar wel in een eigen tempo. Ook daar stemmen we op af, rekening houdend met mogelijkheden en beperkingen.

Kinderopvang

  • Kinderdagverblijf
  • Peuteropvang
  • Tussenschoolse opvang

Kind aanmelden voor deze school

Je mag je kind op elke basisschool in Apeldoorn aanmelden.

Kind aanmelden