Voorrang Favoriet

PCBO De Diamant Het Kristal

Laan van de Charleston 71, 7323RV Apeldoorn
 • Reguliere basisschool
 • Protestants Christelijk
 • Continurooster
 • PCBO

De Diamant laat kinderen stralen!

Onze missie is: ‘De Diamant laat kinderen stralen’. Op De Diamant in Het Kristal kijken we vooral naar ieders talent en staat Ontwikkelingsgericht Onderwijs centraal. Dat betekent vooral actief spelen, leren en werken. Kinderen leren zelf ontdekken, keuzes maken, conclusies trekken, problemen oplossen en nadenken over wat ze doen. Als community of learners leren wij van en met elkaar, op weg naar de volgende stap in ontwikkeling. Betekenisvolle activiteiten sluiten aan bij de werkelijkheid van kinderen. Zo wordt duidelijk waaróm zij leren.

Je vindt onze school in de Apeldoorns wijk Zuidbroek. In het moderne multifunctionele gebouw werken we nauw samen met drie andere scholen.

Wij merken het elke dag: ervaart een kind verbondenheid en vertrouwen, dan krijgt het groeikracht, levenszin én ‘leerzin’. Op De Diamant staat een positieve benadering voorop: wat gaat wél goed, wat lukt wél en hoe versterk je jouw talent?

Dit is De Diamant Het Kristal

 • Ontwikkelingsgericht onderwijs
 • Een nieuw gebouw en een groot groen speelplein
 • CMK-school: Cultuureducatie met kwaliteit
 • Herkenbare identiteit
 • Een divers en betrokken team
 • Samenwerking binnen Het Kristal, waaronder nauwe samenwerking met Doomijn Kinderopvang
 • Hoge ouderbetrokkenheid

Wil je meer weten over onze school? Bezoek onze website: www.diamant-kristal.pcboapeldoorn.nl
Natuurlijk ben je ook van harte welkom bij ons langs te komen voor een rondleiding en kennismaking!

Kinderopvang

 • Kinderdagverblijf
 • Naschoolse opvang
 • Peuteropvang
 • Tussenschoolse opvang
 • Voorschoolse opvang

Kind aanmelden voor deze school

Je mag je kind op elke basisschool in Apeldoorn aanmelden.

Kind aanmelden