Voorrang

De Parkenschool

Kastanjelaan 9, 7316BM Apeldoorn
  • Reguliere basisschool
  • Openbaar
  • Continurooster
  • Leerplein055

‘ WAAR JIJ GROEIT!’

In de Parkenbuurt, dicht bij het centrum van Apeldoorn,  staat onze school. Een moderne school met een lange geschiedenis. Ieder kind wil groeien, is nieuwsgierig en leergierig. Het onderwijs op De Parkenschool richt zich op de optimale groei voor ieder kind. Samen dragen wij er zorg voor dat ieder kind wordt uitgedaagd zichzelf verder te ontwikkelen. Sleutelbegrippen hierbij zijn: zelfvertrouwen, zelfstandigheid en zelfverantwoordelijkheid. Vooral vaardigheden als samenspel, samenwerken en kritisch denken dragen bij aan deze ontwikkeling.

Ouders en leerkrachten hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van het kind. Dit bereiken we middels wederzijdse betrokkenheid en openheid in een respectvolle, plezierige maar vooral fijne school.

De Parkenschool is onderdeel van Leerplein055

Kinderopvang

  • Naschoolse opvang
  • Peuteropvang
  • Tussenschoolse opvang
  • Voorschoolse opvang

Kind aanmelden voor deze school

Je mag je kind op elke basisschool in Apeldoorn aanmelden.

Kind aanmelden

Schooltijden

Maandag
08:30 - 14:45
Dinsdag
08:30 - 14:45
Woensdag
08:30 - 12:15
Donderdag
08:30 - 14:45
Vrijdag
08:30 - 11:45 (groep 1 t/m 4)
08:30 - 14:45 (groep 5 t/m 8)
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:0016:00