Voorrang

De Roos

Gijsbrechtgaarde 110, 7329CA Apeldoorn
  • Reguliere basisschool
  • Islamitisch
  • SIMON

Worden wie je bent

Onze school is een basisschool op Islamitische grondslag voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. Onze school staat open voor alle leerlingen [alle religies] die aangemeld worden door hun ouders/verzorger. Het is ons doel om leerlingen cognitief en sociaal te ontwikkelen, zodat ze kunnen doorstromen naar een passende vorm van vervolgonderwijs. Gelet op het eerste vinden we met name de vakken taal en rekenen van belang en gezien het tweede besteden we veel aandacht aan het (mede) opvoeden van de leerlingen tot volwaardige en respectvolle burgers. Sociaal emotionele ontwikkeling, gezondheid en burgerschap staan hierin centraal. Vorming in brede zin is het laatste waar we accent op leggen. Naast kennisoverdracht besteden we aandacht aan de culturele, creatieve en lichamelijke ontwikkeling van de leerlingen.

Bij ons bepaalt de islamitische identiteit het voornaamste verschil in het onderwijs. Ons streven is onze leerlingen een sterk islamitisch bewustzijn mee te geven. Wij willen bereiken, dat zij zich niet alleen moslim voelen, maar ook de islamitische waarden begrijpen en overtuigd en zelfstandig kunnen toepassen. Wij zijn er op gericht onze leerlingen te brengen tot kennis van de schepper Allah en hen te leren op welke wijze er sprake kan zijn van een persoonlijke geloofsrelatie met Allah vanuit de gehoorzaamheid aan Zijn Woord.

Door onze leerlingen te ondersteunen in de bewustwording hiervan, helpen wij de kinderen te “Worden wie ze zijn”. Door op jonge leeftijd al op een positieve manier bewust te zijn van hun identiteit, geven wij ze een stevige basis mee om in hun verdere leven vanuit hun eigen geloofsovertuiging de wereld te verkennen, anderen te ontmoeten en hun waarden te delen. Wij proberen elk kind zelfbewust en weerbaar te maken om straks zijn plaats in de samenleving te kunnen innemen vanuit een islamitische identiteit.

Als je voor De Roos kiest, kies je voor een schoolklimaat waar gedrag centraal staat. Wij geloven dat een kind pas kan slagen in de samenleving, wanneer zijn of haar karakter en gedrag goed gevormd zijn. Ontwikkeling van sociaal emotionele intelligentie (gedrag) vinden wij minstens zo belangrijk als cognitieve intelligentie(kennis).

Kinderopvang

  • Tussenschoolse opvang

Schooltijden

Maandag
08:30 - 14:30
Dinsdag
08:30 - 14:30
Woensdag
08:30 - 14:30
Donderdag
08:30 - 14:30
Vrijdag
08:30 - 12:00
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:0016:00