Voorrang Favoriet

De Schakel – Hoeven

Rederijkershoeve 21, 7326TH Apeldoorn
  • Reguliere basisschool
  • Katholiek
  • Continurooster
  • Veluwse Onderwijsgroep

De Schakel is op twee locaties in De Maten gevestigd. Op beide locaties zijn alle groepen vertegenwoordigd. Beide gebouwen zijn voorzien van alle faciliteiten. In ons onderwijs houden we volop rekening met de verschillen tussen kinderen. De Schakel werkt nauw samen met Fris! Kinderdagverblijven. De peuters en onze leerlingen krijgen les volgens dezelfde methode.

• Alles onder één dak: peuteropvang, basisschool en buitenschoolse opvang
• Kwalitatief goed onderwijs
• Een ervaren en gedreven team
• Goede samenwerking tussen peuteropvang, basisschool en buitenschoolse opvang.
• Ontwikkeling van talenten op verschillende gebieden
• Vertrouwd raken met ICT
• Leren op een goede manier met jezelf en anderen omgaan (Kanjertraining)
• Goede zorg voor kinderen op diverse specialistische vlakken.
• Vaste plaats voor activiteiten als schoolkamp, sporttoernooien en schoolreisjes
• Alle dagen onderwijs van 8.30 – 14.00 uur
• Veilige, sfeervolle omgeving waarin oog is voor elkaar
• Grote betrokkenheid van ouders/opvoeders

Wil je meer weten over onze school? Bezoek onze website www.kbsdeschakel.nl!

Kinderopvang

  • Kinderdagverblijf
  • Naschoolse opvang
  • Peuteropvang
  • Voorschoolse opvang

Kind aanmelden voor deze school

Je mag je kind op elke basisschool in Apeldoorn aanmelden.

Kind aanmelden

Schooltijden

Maandag
08:30 - 14:00
Dinsdag
08:30 - 14:00
Woensdag
08:30 - 14:00
Donderdag
08:30 - 14:00
Vrijdag
08:30 - 14:00
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:0016:00