Voorrang Favoriet

PCBO De Terebint

Rederijkershoeve 19, 7326TH Apeldoorn
  • Reguliere basisschool
  • Protestants Christelijk
  • Continurooster
  • PCBO

De Terebint biedt kwaliteit en zorg voor ieder kind

Op De Terebint kennen we elkaar en hebben we oog voor elkaar. Dat maakt dat leerlingen en hun ouders zich op onze school thuis voelen. En waar je je thuis voelt, voel je je prettig! Een belangrijke voorwaarde om je als kind te ontwikkelen.

Kwaliteit en zorg voor ieder kind. Daar gaan we voor op De Terebint.

We zorgen samen met leerlingen, ouders en leerkrachten voor een fijne sfeer waarin kinderen zichzelf kunnen zijn. Dan lukt leren op je eigen niveau het best. Zo kan ieder kind, binnen zijn eigen mogelijkheden, het beste uit zichzelf halen. Vandaar ons motto: Thuis op De Terebint!

Onze school werkt samen met kinderopvangorganisatie Partou. Partou sluit aan bij de visie van onze school en biedt opvang in onze eigen school. U kunt bij hen terecht voor: kinderdagverblijf 0-4 jaar, VSO en BSO.

Kinderopvang

  • Kinderdagverblijf
  • Naschoolse opvang
  • Peuteropvang
  • Voorschoolse opvang

Kind aanmelden voor deze school

Je mag je kind op elke basisschool in Apeldoorn aanmelden.

Kind aanmelden

Schooltijden

Maandag
08:30 - 14:30
Dinsdag
08:30 - 14:30
Woensdag
08:30 - 12:15
Donderdag
08:30 - 14:30
Vrijdag
08:30 - 12:00 (Groep 1 -4)
08:30 - 14:30 (Groep 5-8)
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:0016:00