Voorrang Favoriet

de Vijfster

Texandrilaan 30, 7312HR Apeldoorn
  • Vrijeschool
  • Algemeen bijzonder
  • St. Vrije Scholen Athena

Vrijeschool De Vijfster is een basisschool in de wijk Orden, Apeldoorn West, waar kinderen uit heel Apeldoorn en omgeving met veel plezier naar toe komen. We geven les door te ervaren en te doen. In ons onderwijs is aandacht voor de totale ontwikkeling van het kind: cognitief, creatief, sociaal en fysiek. Daarmee ontstaat een stevige basis om een plek in de maatschappij te verwerven die aansluit bij wie je bent en wat je kan. Het bijzondere van de Vrije School is dat de hoofdvakken lezen, taal en rekenen worden gecombineerd met kunstzinnig onderwijs.

Vrijeschool de Vijfster doel mee aan de open dagen voor basisscholen binnen Apeldoorn. Ouders / verzorgers zijn welkom op woensdag 16 november 2022 en op woensdag 5 april 2023 tussen 9.00-12.00

Kinderopvang

  • Kinderdagverblijf
  • Naschoolse opvang
  • Peuteropvang
  • Tussenschoolse opvang