Voorrang Favoriet

Eloy

Nijenbeek 8 (tijdelijke locatie), 7339LD Ughelen
  • Dalton
  • Katholiek
  • Veluwse Onderwijsgroep

De Eloy is een katholieke daltonschool. Wij vinden het belangrijk dat kinderen optimale kansen krijgen zichzelf te ontwikkelen, op cognitief (verstandelijk) én creatief en sociaal-emotioneel vlak. We hanteren daarbij de vijf pijlers van het daltononderwijs. Op onze school komen kinderen spelenderwijs in aanraking met de Engelse taal vanaf groep 1, onder begeleiding van een native speaker.

• Les in de Engelse taal vanaf groep 1
• Kinderen hebben de vrijheid om zelf te kiezen hoe ze te werk gaan
• Gemoedelijke sfeer waarin zorg en aandacht is voor ieder kind
• Verschillende activiteiten als ouder-kinddag, podiumvieringen en excursies
• Digitale schoolborden
• Grote buitenspeelplaats voor de kinderen
• Laagdrempelig voor ouder(s)/verzorger(s)
• Grote ouderbetrokkenheid
• Mogelijkheid tussen de middag over te blijven
• Intensieve samenwerking met Fris! Kinderdagverblijven
• Inpandig buitenschoolse opvang
• Les van gemotiveerde leerkrachten die voortdurend werken aan hun eigen ontwikkeling

Wil je meer weten over onze school? Bezoek onze website www.eloyschool.nl!

Eloy krijgt een nieuw schoolgebouw!
Ons tijdelijke adres is:
Nijenbeek 8
7339 KP Ugchelen

In 2023 komen we terug op ons ‘oude’ adres:
Klingelbeek 28
7339LD Apeldoorn

Kinderopvang

  • Naschoolse opvang
  • Peuteropvang
  • Tussenschoolse opvang
  • Voorschoolse opvang

Kind aanmelden voor deze school

Je mag je kind op elke basisschool in Apeldoorn aanmelden.

Kind aanmelden

Schooltijden

Maandag
08:30 - 14:00
Dinsdag
08:30 - 14:00
Woensdag
08:30 - 14:00
Donderdag
08:30 - 14:00
Vrijdag
08:30 - 14:00
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:0016:00