Voorrang Favoriet

Hertog van Gelre

Morellenlaan 47, 7322JS Apeldoorn
  • Reguliere basisschool
  • Katholiek
  • Continurooster
  • Veluwse Onderwijsgroep

Een enthousiast team, betrokken en actieve ouders, 17 lokalen, kanjertraining, een speellokaal, een prachtige sporthal, vier BSO-ruimtes én kwalitatief goed onderwijs. Dát is de Hertog van Gelre. Op onze school hechten we veel waarde aan een goede sfeer. Daarom gaan we respectvol met elkaar om, waarbij we discipline verwachten van de leerlingen in de omgang met anderen.

• gedegen taal- en rekenonderwijs;
• ruime aandacht voor sociaal-emotioneel welzijn en omgangsvormen
• afwisselend en uitdagend onderwijs;
• digitale schoolborden en computers in alle groepen;
• (veel) aandacht voor voldoende expressie en beweging;
• Engels vanaf groep 1;
• extra ondersteuning als dat nodig is;
• mogelijkheid om over te blijven;
• feestelijke momenten vieren we samen;
• buitenschoolse opvang;
• nauwe samenwerking met de Peuterkamer van MAM’s Kinderopvang
• een ervaren en enthousiast team;
• open communicatie met ouders;
• een grote betrokkenheid van ouders: we doen het samen!
• peuter/kleuter activiteiten voor een soepele overgang.

Wil je meer weten over onze school? Bezoek onze website www.hertogvgelre.nl!

Kinderopvang

  • Naschoolse opvang
  • Peuteropvang
  • Tussenschoolse opvang
  • Voorschoolse opvang

Kind aanmelden voor deze school

Je mag je kind op elke basisschool in Apeldoorn aanmelden.

Kind aanmelden

Schooltijden

Maandag
08:30 - 14:00
Dinsdag
08:30 - 14:00
Woensdag
08:30 - 14:00
Donderdag
08:30 - 14:00
Vrijdag
08:30 - 14:00
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:0016:00