Voorrang

PCBO Het Kompas

1e Wormenseweg 460, 7333GZ Apeldoorn
  • Reguliere basisschool
  • Protestants Christelijk
  • Continurooster
  • PCBO

Met Het Kompas op koers!  

Het Kompas  – The Leader in Me Leerlingen ontwikkelen bij ons positief persoonlijk leiderschap. We doen dit vanuit de 7 gewoonten van effectief leiderschap van Stephen Covey met de naam ‘The Leader in Me’. Leerlingen leren hierdoor een kompas te zijn voor zichzelf en richting te geven aan het contact met de ander door hun talenten te benutten.  

In ons gebouw zijn alle faciliteiten aanwezig. We werken samen met de peuterspeelzalen, kinderdagverblijven in de wijk. Er is een samenwerkingsovereenkomst met de buitenschoolse opvang (BSO). Extra ondersteuning is aanwezig via onze intern begeleider en schoolmaatschappelijk werker.

Taal- en rekenonderwijs geven we zowel op papier als digitaal. We werken vanuit een doorgaande lijn van Actief leren lezen. Er is extra zorg geregeld als er hulp of uitdaging nodig is. We stimuleren het met passie en plezier zelf ontdekken en onderzoeken via praktische lessen zowel binnen als buiten.  

We vinden het belangrijk dat kinderen leren hun emoties te uiten. Als school met het keurmerk Cultuur met Kwaliteit maken onze leerlingen daarom vanaf groep 1 kennis met muziek, drama, dans en beeldende vorming. Een vakleerkracht gym van Accres verzorgt het bewegingsonderwijs.  

Kom langs. Onze leerlingen vertellen je graag meer! 

Onze school is (in november 2022) bezocht door de Inspectie van het Onderwijs en scoorde op alle onderdelen voldoende!
 
 

Kinderopvang

  • Kinderdagverblijf
  • Naschoolse opvang
  • Peuteropvang
  • Voorschoolse opvang

Kind aanmelden voor deze school

Je mag je kind op elke basisschool in Apeldoorn aanmelden.

Kind aanmelden

Schooltijden

Maandag
08:30 - 14:15
Dinsdag
08:30 - 14:15
Woensdag
08:30 - 14:15
Donderdag
08:30 - 14:15
Vrijdag
08:30 - 14:15
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:0016:00