Voorrang

PCBO Het Kompas

1e Wormenseweg 460, 7333GZ Apeldoorn
 • Reguliere basisschool
 • Protestants Christelijk
 • Continurooster
 • PCBO

Met Het Kompas op koers!

Onze school is dé ‘Leader in Me-school’ voor Apeldoorn. Onze leerlingen ontwikkelen positief persoonlijk leiderschap vanuit de 7 gewoonten van Stephen Covey. Ze leren hierdoor een kompas te zijn voor zichzelf en richting te geven aan het contact met de ander en hun talenten te benutten. We geven veel praktijklessen binnen en buiten de school met bewegend thematisch leren in spel en onderzoek. Dankzij het keurmerk Cultuur met Kwaliteit laten we onze leerlingen vanaf groep 1 kennismaken met muziek, drama, dans en beeldende vorming. Onze school is te vinden in dok Zuid, een modern multifunctioneel gebouw waarin verschillende faciliteiten aanwezig zijn.

Dit is Het Kompas

 • Talent- en ontwikkelingsgericht onderwijs
 • Leader in Me school
 • Erkende Kanjerschool
 • Veel aandacht voor taal, lezen en rekenen
 • Continurooster met vijf gelijke dagen
 • Herkenbare christelijke identiteit
 • Brede school
 • Enthousiaste meesters en juffen
 • Hoge ouderbetrokkenheid
 • Samenwerking met Doomijn Kinderopvang (in het gebouw)

Meer weten? 

Kom langs. Onze leerlingen vertellen je graag meer! 
Natuurlijk kun je ook een kijkje nemen op onze website: PCBO Het Kompas (pcboapeldoorn.nl) 

Onze school is (in november 2022) bezocht door de Inspectie van het Onderwijs en scoorde op alle onderdelen voldoende!

Kinderopvang

 • Kinderdagverblijf
 • Naschoolse opvang
 • Peuteropvang
 • Voorschoolse opvang

Kind aanmelden voor deze school

Je mag je kind op elke basisschool in Apeldoorn aanmelden.

Kind aanmelden

Schooltijden

Maandag
08:30 - 14:15
Dinsdag
08:30 - 14:15
Woensdag
08:30 - 14:15
Donderdag
08:30 - 14:15
Vrijdag
08:30 - 14:15
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:0016:00