Voorrang

Het Web

Descartesstraat 10, 7323HX Apeldoorn
  • Reguliere basisschool
  • Openbaar
  • Continurooster
  • Leerplein055

Basisschool Het Web  “Samen, Leren voor Straks”  

Samen

Samen spelen, met elkaar leren en gezamenlijk vaardigheden opdoen is waar onze school en ouders voor staan. Hierbij staat de ontwikkeling en het welbevinden van de leerlingen centraal. 

Leren

We leren allemaal iedere dag en op onze eigen wijze. Voorwaarde om te kunnen leren is een veilige, respectvolle en uitdagende omgeving voor kinderen. Daarom is er wekelijks aandacht voor het aanleren van sociale vaardigheden zodat je bij ons op school mag zijn wie je bent. Op het Web proberen we zo goed mogelijk om aan alle leerbehoeftes en talenten van kinderen tegemoet te komen. Van samenwerkend leren of op eigen niveau tot thematisch -, bewegend – of spelend leren waarbij we ook meubilair hebben aangepast op leerbehoeftes (statafels, deskbike, balanskrukken, studiebuddy etc)

Ook het team blijft consequent leren, volgt opleidingen en werkt intensief samen zodat we het beste uit de kinderen en onszelf kunnen halen.

Straks

In de toekomst wordt minder kennis, maar meer en andere vaardigheden van kinderen en volwassenen gevraagd. Kritisch denken en nadruk op samenwerkend leren en werken zijn essentieel voor straks. Ook vaardigheden op ICT gebied en multimedia zijn in de toekomst meer nodig. Daarom geven we op onze school uitdagend onderwijs waarbij we deze vaardigheden aanleren. 

De basis voor een mooie toekomst wordt dus voor een groot deel gelegd op de basisschool. Door daarbij ook kansrijk te adviseren naar het middelbaar onderwijs, geven wij onze leerlingen alvast het zetje voor nu en straks in de toekomst.

Om Samen Leren aan Straks vorm te geven hebben wij op het Web gekozen voor Unitonderwijs

Ons Unitonderwijs vindt plaats in een ordelijke, gestructureerde en uitdagende omgeving in het mooiste gebouw van Apeldoorn (winnaar architectuurprijs Apeldoorn 2022) 

Wij werken niet in lokalen, maar in units. Een unit is een grote ruimte waar 2 of 3 leerjaren (groepen) onderwijs krijgen en waarbij gewerkt wordt in niveaugroepen. Kinderen van verschillende leeftijden en niveaus ontmoeten en leren zo van elkaar.

Binnen een unit zijn iedere dag twee leerkrachten en een onderwijsassistent aanwezig. In de ochtend worden de kernvakken rekenen, taal en (begrijpend) lezen gegeven waarbij we gebruik maken van de nieuwste methodes. In de middag richten we ons meer op wereldoriëntatie , sociale vaardigheden, projecten en creatieve vaardigheden.

Ieder leerjaar krijgt in principe instructie van de leerkracht waarbij sommige kinderen uit verschillende leerjaren elkaar tegenkomen als ze instructie hebben binnen hetzelfde niveau. In de unit zijn ook een plekken aanwezig waar leerlingen samen, zelfstandig of stil kunnen werken. Daarbij kunnen we inhaken op het aanleren van vaardigheden, waarbij leerlingen meer verantwoordelijkheden over hun eigen leerproces gaan krijgen zoals zelfstandigheid, zelfredzaamheid, leren samenwerken en overleggen. 

Kinderopvang

·         Peuteropvang

·         Tussenschoolse opvang (continurooster)

.         Buitenschoolse opvang (BSO)

Het Web is onderdeel van Leerplein055

Kinderopvang

  • Naschoolse opvang
  • Peuteropvang
  • Tussenschoolse opvang

Kind aanmelden voor deze school

Je mag je kind op elke basisschool in Apeldoorn aanmelden.

Kind aanmelden

Schooltijden

Maandag
08:30 - 14:30
Dinsdag
08:30 - 14:30
Woensdag
08:30 - 12:30
Donderdag
08:30 - 14:30
Vrijdag
08:30 - 12:00 (groep 1 t/m 4)
08:30 - 14:30 (groep 5 t/m 8)
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:0016:00