Voorrang Favoriet

Jenaplanschool De Korf

Postmeestersdreef 2, 7328KM Apeldoorn
  • Jenaplan
  • Katholiek
  • Veluwse Onderwijsgroep

Jenaplanschool De Korf is een kleine, gemoedelijke basisschool in de wijk De Maten. Voor ons is een korf hèt symbool van de jenaplangedachte: een school is een samenleving in het klein, waarin kinderen, ouders en leerkrachten met elkaar samen leven-leren-leven!

In onze drie-jarige stamgroepen is er, net zoals in de ‘echte’ wereld, een natuurlijk evenwicht in helpen en geholpen worden. Zo leren leerlingen samenwerken en verantwoordelijkheid nemen. Zij voelen verbinding met elkaar en de wereld om zich heen.

Wij zijn een school waar je verschillig mag zijn. Ieder mens is uniek en mag zich op zijn/haar eigen manier en in zijn/haar eigen tempo ontwikkelen. Wij spannen ons in voor een positief klimaat waarin kinderen op een gezonde manier uitgedaagd worden.

Ons onderwijs is vormgegeven volgens een ritmisch weekplan waarin aandacht is voor gesprek, spel, werk en viering. Zo is er een evenwichtige afwisseling tussen inspanning en ontspanning. Wereldoriëntatie is het hart van het Jenaplanonderwijs. Leerstof wordt zoveel mogelijk projectmatig aangeboden. Ook krijgen alle leerlingen een kanjertraining. Er is veel ruimte voor de inbreng van de kinderen zelf!

Onze uitgangspunten worden gedragen door een betrokken team, dat samen met ouders, met enthousiasme werkt aan de ontwikkeling van uw kind!

De korf werkt intensief samen met Fris! Kinderdagverblijven.

Wil je meer weten over onze school? Bezoek onze www.dekorfapeldoorn.nl!

https://youtu.be/jVbTR9yTiP8

Kinderopvang

  • Naschoolse opvang
  • Tussenschoolse opvang
  • Voorschoolse opvang

Kind aanmelden voor deze school

Je mag je kind op elke basisschool in Apeldoorn aanmelden.

Kind aanmelden

Schooltijden

Maandag
08:30 - 14:00
Dinsdag
08:30 - 14:00
Woensdag
08:30 - 14:00
Donderdag
08:30 - 14:00
Vrijdag
08:30 - 14:00
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:0016:00