Voorrang Favoriet

PCBO Koningin Wilhelmina

Prof. Röntgenstraat 10, 7311AM Apeldoorn
  • Reguliere basisschool
  • Protestants Christelijk
  • Continurooster
  • PCBO

Wij zijn PCBO Koningin Wilhelmina. Wij staan open voor alle kinderen in de basisschoolleeftijd, ongeacht welke achtergrond. We werken vanuit een positief mensbeeld dat is geworteld in onze christelijke identiteit. Wij laten kinderen zichzelf zijn, laten ze samenleven met anderen en laten ze zorgdragen voor de wereld om hen heen. Wij bieden hen ruimte en begeleiding om zichzelf te ontwikkelen. Naast ruime aandacht voor de basis van rekenen, taal en lezen besteden we als school veel aandacht aan de sociale, culturele, creatieve en lichamelijke ontwikkeling van de kinderen. We hebben een prachtige plek in het centrum van Apeldoorn.

Ons motto is: Samen in Ontwikkeling met Plezier, Lef en Vertrouwen! Deze woorden vormen samen onze kernwaarden.

Samen: Wij geloven in de kracht van samen. Kinderen, ouders en leerkracht kunnen niet zonder elkaar. Samen helpen we elkaar in onze ontwikkeling. Samenwerken is één van de belangrijkste vaardigheden die nodig is in de moderne samenleving. Wij geloven op PCBO Koningin Wilhelmina, dat het stimuleren en organiseren van samenwerking, interactie en dialoog zorgt voor groei.

Ontwikkeling: Ontwikkeling betekent voor ons in beweging zijn. Wij geloven dat verandering nodig is om jezelf te zijn, te blijven en te worden. Wij zijn steeds op zoek naar het potentieel en de kracht van onszelf en de ander. Hierbij creëren we ruimte voor kinderen om hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen. We zijn nieuwsgierig en we zoeken voortdurend naar nieuwe mogelijkheden en inzichten om ieder kind te stimuleren, zodat het zich op zijn eigen niveau in alle breedte ontwikkelt.

LEF: We zijn ambitieus en positief. We hebben hoge verwachtingen van onszelf, kinderen en ouders. Passend bij het kind en hoe zij of hij leert en zich ontwikkelt. We werken iedere dag aan om van goed naar beter te gaan. Wij durven kwetsbaar te zijn en fouten te maken. “Lev” is ook het Hebreeuwse woord voor “hart”. Wij maken keuzes vanuit ons “hart” voor kinderen. Hierbij stappen wij uit onze comfortzone en staan we open voor nieuwe invalshoeken, ideeën en mogelijkheden.

Plezier: Wij werken vanuit bevlogenheid en plezier. We staan voor een veilig klimaat. Een klimaat waarin de kinderen zichzelf mogen zijn en zich goed voelen. Dit is voor ons de belangrijkste voorwaarde voor leren. PCBO Koningin Wilhelmina is een plek waar je met plezier werkt en leert, dit zien en voelen kinderen, ouders en teamleden. Samen vieren we kleine en grote successen.

Vertrouwen: Op PCBO Koningin Wilhelmina gaan we uit van positieve bedoelingen van kinderen, ouders en teamleden. We hebben respect voor elkaar en zijn nieuwsgierig naar de ander. Relatie is de basis voor prestatie, daarom investeren wij in goede en gezonde relaties met kinderen, ouders en teamleden. Wij werken proactief. We doen wat we zeggen en zeggen wat we doen.

Kinderopvang

  • Naschoolse opvang
  • Tussenschoolse opvang

Kind aanmelden voor deze school

Je mag je kind op elke basisschool in Apeldoorn aanmelden.

Kind aanmelden

Schooltijden

Maandag
08:30 - 14:45
Dinsdag
08:30 - 14:45
Woensdag
08:30 - 12:15
Donderdag
08:30 - 12:00 (Groep 1-2)
08:30 - 14:45 (Groep3-8)
Vrijdag
08:30 - 12:00 (Groep 1-4)
08:30 - 14:45 (Groep 5-8)
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:0016:00