Voorrang Favoriet

PCBO Prinses Margriet

Sluisoordlaan 198, 7322EL Apeldoorn
 • Reguliere basisschool
 • Protestants Christelijk
 • Continurooster
 • PCBO

De Prinses Margriet is Kanjerschool, wereldschool en wijkschool ineen. Het is vooral ook een veilige, rustige en prettige school waar we regulier onderwijs geven met een sterke focus op reken-, taal- en leesonderwijs. We willen alle kinderen zoveel mogelijk kennis, ervaringen en vaardigheden meegeven en ontwikkelingskansen bieden. Daarmee kunnen ze zich een eigen plek in de maatschappij verwerven. Onze knusse school is hard aan het werk om ‘het onderwijs voor de toekomst’ vorm te geven. We richten ons onderwijs zo in dat we goed op de verschillen tussen kinderen in kunnen spelen.

Dit is de Prinses Margriet

 • Regulier onderwijs
 • Focus op taal, rekenen en lezen
 • Rijke leeromgeving
 • Erkende Kanjerschool
 • Onderwijs van de toekomst
 • Herkenbare christelijke identiteit
 • Een divers en betrokken team
 • Samenwerking met Bixo Kinderopvang

Kinderopvang

 • Naschoolse opvang
 • Peuteropvang
 • Tussenschoolse opvang
 • Voorschoolse opvang

Kind aanmelden voor deze school

Je mag je kind op elke basisschool in Apeldoorn aanmelden.

Kind aanmelden