Voorrang

sbo De Boemerang

Zilverschoon 104, 7322GK Apeldoorn
  • Speciaal (basis)onderwijs
  • Openbaar
  • Continurooster
  • Leerplein055
Deze school doet niet mee aan de open dag.

“Zien en gezien worden “ is het motto van de Boemerang

We hebben oog voor de specifieke onderwijs,- en begeleidingsbehoeften van elk kind. Het is belangrijk dat een kind zich veilig en vertrouwd voelt en vanuit die basis een positieve relatie aangaat met leerkrachten en groepsgenoten. Wij hebben aandacht voor het aanleren en versterken van sociale vaardigheden. Het maken van verbinding met jezelf, elkaar en met wat je leert, is voorwaarde voor welbevinden en betrokkenheid.

We staan voor kwalitatief goed onderwijs en we besteden veel tijd aan de kernvakken lezen, taal en rekenen. Binnen een voorspelbare gestructureerde leeromgeving krijgt ieder de ondersteuning die passend en nodig is.

Wij willen kinderen, samen met hun ouders, helpen zich te ontwikkelen tot zelfstandige, verantwoordelijke jonge mensen. In ons onderwijs creëren we ruimte voor elk kind om eigen capaciteiten en talenten te ontdekken.

De Boemerang is onderdeel van Leerplein055

Schooltijden

Maandag
08:30 - 14:30
Dinsdag
08:30 - 14:30
Woensdag
08:30 - 12:15
Donderdag
08:30 - 14:30
Vrijdag
08:30 - 11:30 (groep 1 t/m 4)
08:30 - 14:30 (groep 5 t/m 8)
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:0016:00