Voorrang Favoriet

SBO De Vorm

Waleweingaarde 114, 7329BD Apeldoorn
  • Speciaal (basis)onderwijs
  • Katholiek
  • Continurooster
  • Veluwse Onderwijsgroep
Deze school doet niet mee aan de open dag.

De Vorm is een katholieke basisschool voor speciaal onderwijs in de wijk De Maten in Apeldoorn. Veel kinderen die bij ons op school komen, hebben een moeilijke periode op de basisschool achter de rug. Vaak is het met plezier naar school gaan in die tijd verdwenen. Op verschillende manieren streven wij ernaar om dat plezier in school weer terug te geven. We werken aan een goede relatie tussen de leerkracht en leerling en de leerlingen onderling. We proberen het kind succeservaringen te geven en te laten opdoen door zoveel mogelijk aan te sluiten bij wat hij/zij al kan.

Op De Vorm vinden we de gevoelens van veiligheid van de leerlingen van wezenlijk belang en daarom werken we vanuit een positief pedagogisch klimaat en gebruiken we de Kanjertraining. Daarnaast besteden wij veel tijd aan taal en rekenen. Wij hanteren de methodieken  ‘Zo leer je kinderen lezen en spellen’, “LIST” (Lezen is Top) en bij het rekenen “Met sprongen vooruit”. De kinderen krijgen les in een gestructureerd klimaat en ze krijgen extra ondersteuning als dat nodig is.

Wil je meer weten over onze school? Bezoek onze website www.sbodevorm.nl!

Kinderopvang

  • Tussenschoolse opvang

Schooltijden

Maandag
08:30 - 14:00
Dinsdag
08:30 - 14:00
Woensdag
08:30 - 14:00
Donderdag
08:30 - 14:00
Vrijdag
08:30 - 14:00
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:0016:00