Voorrang Favoriet

SO Het kroonpad

Citroenvlinder 51, 7323RC Apeldoorn
  • Speciaal (basis)onderwijs
  • Openbaar
  • Overige
Deze school doet niet mee aan de open dag.

Het Kroonpad geeft speciaal onderwijs aan leerlingen met een lichamelijke of meervoudige beperking en aan langdurig zieke leerlingen in de leeftijd van 4 tot 13 jaar. Leerlingen met een ernstige meervoudige beperking kunnen blijven tot ze 20 jaar zijn.