Voorrang

Sterrenschool Apeldoorn

Buys Ballotstraat 62, 7316LB Apeldoorn
 • Reguliere basisschool
 • Openbaar
 • Continurooster
 • Leerplein055

Sterrenschool Apeldoorn biedt samen met Doomijn Kinderopvang vijf sterren onderwijs & opvang en biedt ouders ruimte. Er is een breed aanbod van diensten aan kinderen, aan ouders en aan de omgeving.

Het 5 sterren dienstenpakket:

47 weken per jaar open

De school is 46 weken per jaar open van 07.00 u t/m 18.15 u. De onderwijstijd is van 08.30 t/m 14.15 u. Een aantal vakanties en vrije dagen kunnen, binnen grenzen, zelf worden gekozen. Hierdoor kunnen ouders werk en privé makkelijker combineren. De Kerstvakantie en de laatste 3 weken van de zomervakantie is het onderwijsdeel gesloten.

Sterrenschool Apeldoorn biedt kinderen één pedagogisch klimaatBij Sterrenschool Apeldoorn werken kinderopvang en onderwijs gezamenlijk aan de ontwikkeling van het kind. Doordat de pedagogisch medewerkers van het kinderopvangdeel ook werkzaam zijn als onderwijsassistent geldt één pedagogisch klimaat en één cultuur, waardoor het verblijf voor kinderen een veilig en vertrouwd de hele dag door vertrouwd is.

Maatwerk voor ieder kind

Sterrenschool Apeldoorn is een sociale school waar in groepen wordt gewerkt. Leren is echter ook een individuele aangelegenheid qua tempo, leerstijl en het oefenen van de leerstof.
Sterrenschool Apeldoorn:

 • werkt met pedagogische uitgangspunten die voor onderwijs en opvang gelijk zijn;
 • maakt gebruik van e-learning;
 • zorgt voor een vroege signalering van leer- en/of ontwikkelachterstanden of voorsprong.

Nadruk op rekenen, taal en lezen

Sterrenschool Apeldoorn ontwikkelt kinderen op cognitief, motorisch, sociaal, creatief en emotioneel gebied. Wij laten kinderen met veel verschillende onderwerpen, activiteiten en werkvormen kennismaken zodat ze zich op deze vijf leergebieden breed ontwikkelen. De nadruk ligt echter op taal, rekenen en lezen. In deze vaardigheden ligt de sleutel tot succes in het vervolgonderwijs.

De ambitie van Sterrenschool Apeldoorn is dat de kinderen hierin wil uitblinken. Rekenen, taal en lezen vindt plaats in niveaugroepen. Naast de niveaugroepen ontmoeten de kinderen elkaar weer voor het uitwerken van thema’s in diverse werkvormen. Daarbij komen vooral de zogeheten zaakvakken aan bod zoals geschiedenis, biologie en aardrijkskunde. Maar ook in deze thematische blokken speelt rekenen, taal en lezen weer een rol.

Binding met de buurt

Sterrenschool Apeldoorn staat open voor samenwerking met organisaties in de buurt. We hebben de ambitie om een spilfunctie in de buurt te vervullen. Hierbij zullen wij vooral kijken of het aanbod voor onze kinderen door samenwerking met externe partners kan worden verbreed.

Sterrenschool Apeldoorn is onderdeel van Leerplein055 en vormt een samenwerking met Doomijn Kinderopvang.

Kinderopvang

 • Kinderdagverblijf
 • Naschoolse opvang
 • Peuteropvang
 • Tussenschoolse opvang
 • Voorschoolse opvang

Kind aanmelden voor deze school

Je mag je kind op elke basisschool in Apeldoorn aanmelden.

Kind aanmelden

Schooltijden

Maandag
08:30 - 14:15
Dinsdag
08:30 - 14:15
Woensdag
08:30 - 14:15
Donderdag
08:30 - 14:15
Vrijdag
08:30 - 14:15
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:0016:00