Voorrang Favoriet

’t Schrijvertje

Gentiaanstraat 594, 7322CL Apeldoorn
 • Reguliere basisschool
 • Gereformeerd
 • Continurooster
 • CorDeo Onderwijsgroep
Deze school doet niet mee aan de open dag.

’t Schrijvertje is een bijbelgetrouwe basisschool in Zevenhuizen. Ongeveer 225 kinderen stappen elke schooldag bij ons binnen. We werken met tien groepen in twee frisse schoolgebouwen op steenworp afstand van elkaar. Bij de peuteropvang en BSO werken we samen met KOALAH als christelijke opvangpartner.

’t Schrijvertje is een streekschool: kinderen komen uit heel Apeldoorn en daarbuiten. We richten ons op christelijke ouders die aansluiting zoeken tussen de opvoeding thuis en op school. Zij komen uit veel verschillende kerken en gemeenten.

’t Schrijvertje in kernwoorden:

 • Bijbelonderwijs en leren leven als christen, samen zingen, samen bidden, samen leven
 • De wereld leren kennen door te spelen, te ontdekken en te onderzoeken binnen thema’s
 • Jezelf leren kennen en leren omgaan met de ander in de Kanjertraining
 • We willen elk kind zien: als je extra oefening nodig hebt én als je extra uitdaging nodig hebt.
 • Groene natuurpleinen: buitenspelen is een feestje
 • En we leren natuurlijk goed rekenen, lezen, schrijven… ’t Schrijvertje is onderdeel van de CorDeo scholengroep https://cordeoscholen.nl/

Wat alle ouders bindt is hun wens dat zij hun kinderen christelijk willen (laten) opvoeden. In het toelatingsbeleid van de school is dit een belangrijk gespreksonderwerp. Als CorDeo-school heeft ’t Schrijvertje een eigen toelatingsbeleid, over het aanmelden leest u hier meer: https://tschrijvertje.nl/aanmelden.php

Kinderopvang

 • Naschoolse opvang
 • Tussenschoolse opvang