Voorrang Favoriet

PC Daltonschool Willem van Oranje

Kobaltstraat 15, 7334AL Apeldoorn
  • Dalton
  • Protestants Christelijk
  • Continurooster
  • PCBO

Wij zijn een christelijke daltonschool voor basisonderwijs.

Wij bieden een plek waar uw kind zich breed kan ontwikkelen tot een mens met lef. Lef om, nu als kind en later als volwassene, een plekje in de maatschappij in te nemen, waarbij uw kind de verantwoordelijkheid durft te nemen om zelfstandig keuzes te maken en deze uit te voeren. Uw kind leert dit samen met andere kinderen.

Word jezelf, zie de ander

Lees meer over ons op onze website en scholenopdekaart.nl

Kinderopvang

Peuteropvang Bixo

Voorschoolse opvang

Naschoolse opvang

Kinderopvang

  • Kinderdagverblijf
  • Naschoolse opvang
  • Peuteropvang
  • Voorschoolse opvang

Kind aanmelden voor deze school

Je mag je kind op elke basisschool in Apeldoorn aanmelden.

Kind aanmelden

Schooltijden

Maandag
08:30 - 14:45
Dinsdag
08:30 - 14:45
Woensdag
08:30 - 12:15
Donderdag
08:30 - 14:45
Vrijdag
08:30 - 12:15 (Groep 1 en 2)
08:30 - 14:45 (Groep 3 t/m 8)
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:0016:00