Voorrang Favoriet

De Zevensprong

Pythagorasstraat 384, 7323HW Apeldoorn
  • Reguliere basisschool
  • Katholiek
  • Continurooster
  • Veluwse Onderwijsgroep

De Zevensprong is een moderne basisschool in de wijk Zevenhuizen. In onze school wordt naast onderwijs ook opvang gerealiseerd. Zo bieden wij een kinderdagverblijf (KDV) en buitenschoolse opvang (BSO). Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen met plezier en een veilig gevoel naar school gaan. Dit bereiken we door samen duidelijke regels en afspraken te maken.

We besteden veel aandacht aan de individuele leerling en aan groepsvorming door middel van Kanjertraining. We stimuleren leerlingen zichzelf goed te leren kennen en zich bewust te worden van de gevolgen van hun gedrag en de keuzes die ze maken.

In ons onderwijs houden we veel rekening met de onderwijsbehoeften van de leerlingen. We stimuleren het zelfstandig werken en het samenwerken tussen de leerlingen en streven ernaar leerlingen meer eigenaarschap te geven over hun eigen leerproces.
Verder vinden wij een goede samenwerking tussen school, ouder en leerling van essentieel belang om tot succesvol onderwijs te komen.

Wat maakt ons uniek:

• Inspirerende, kleurrijke leeromgeving
• Duidelijke regels en afspraken
• Modern onderwijs met computers en digitale schoolborden
• Kinderen leren zelfstandig werken en samenwerken
• Kinderen leren goed met zichzelf en anderen om te gaan (Kanjertraining)
• Creativiteit van kinderen wordt gestimuleerd door techniek- en cultuuronderwijs
• Kinderdagverblijf (KDV) in het gebouw
• Buitenschoolse opvang (BSO) op school
• Les van gemotiveerde leerkrachten die voortdurend werken aan hun eigen ontwikkeling

Wil je meer weten over onze school? Bezoek onze website www.zevensprong.nu!

Kinderopvang

  • Kinderdagverblijf
  • Naschoolse opvang
  • Tussenschoolse opvang
  • Voorschoolse opvang

Kind aanmelden voor deze school

Je mag je kind op elke basisschool in Apeldoorn aanmelden.

Kind aanmelden

Schooltijden

Maandag
08:25 - 14:00
Dinsdag
08:25 - 14:00
Woensdag
08:25 - 14:00
Donderdag
08:25 - 14:00
Vrijdag
08:25 - 14:00
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:0016:00