Jenaplan

Het uitgangspunt van het Jenaplanonderwijs is dat ieder mens uniek is en zich op zijn eigen manier ontwikkelt. Het draait bij een Jenaplanbasisschool niet alleen om het aanleren van de schoolse vaardigheden en kennis, zoals rekenen, lezen en schrijven. De sociale, persoonlijke ontwikkeling van het kind staat vooral centraal. Samen kijken we naar elk kind om te ontdekken waar het goed in is en hoe het kind geholpen kan worden bij zijn eigen ontwikkeling

Ervaren, ontdekken en onderzoeken

Het hart van ons onderwijs is wereldoriëntatie. Waar op andere scholen de vakken, zoals aardrijkskunde, biologie en geschiedenis, als afzonderlijke vakken worden gegeven, is dit bij Jenaplanbasisscholen samengevoegd in bijvoorbeeld een (school)breed project of een kort thema.

Binnen wereldoriëntatie kijken kinderen naar, oriënteren ze zich op en verdiepen ze zich in de wereld om zich heen en als geheel. Kinderen nemen de wereld waar met al hun zintuigen. De kennis die de kinderen hebben opgedaan, leren ze toe te passen in hun eigen wereld. De structuur en vormen, waarbinnen we lesgeven, zijn gesprek, spel, werk en viering.

Stamgroepen

De kinderen zitten in stamgroepen, waar meerdere leeftijdsgroepen bij elkaar in één groep zitten. Hoewel de leerlingen in stamgroepen bij elkaar zitten, worden instructies als rekenen en taal per jaargroep gegeven.

Openbare Jenaplanschool De Mheen

Jenaplanschool De Korf

De Ontdekking PC Jenaplanschool