Sterrenschool

Het Sterrenschoolconcept is ontwikkeld door een landelijke denktank die het antwoord heeft gezocht op de volgende vraag: “’Als we vandaag met een schone lei mochten beginnen, hoe zouden we het basisonderwijs er dan laten uitzien?”. De conclusie is dat het tijd is voor een aanpak waarbij een totaalpakket van onderwijs en kinderopvang wordt aangeboden.

Het Sterrenschoolconcept is gebaseerd op vijf sterren:

  1. De school is het hele jaar open (minimaal 50 weken)
  2. Kinderen leren in één klimaat
  3. Maatwerk voor ieder kind
  4. Nadruk op rekenen, taal en lezen
  5. Binding met de buurt

Flexibele vakantietijden

Een Sterrenschool kan de lesuren flexibeler verdelen over het schooljaar. Bijvoorbeeld onderwijs in de zomervakantie. Sterrenscholen mogen afwijken van de wettelijke regels omtrent de centraal vastgestelde vakanties en de schoolweek van 5 dagen. Ouders en leerlingen mogen op deze scholen in overleg met school zelf de beschikbare vrije dagen en vakanties indelen.

Eén pedagogisch klimaat

Op de Sterrenschool werken kinderopvang en onderwijs gezamenlijk aan de ontwikkeling van de kinderen. Ze formuleren gezamenlijk de te behalen resultaten op vijf leergebieden en werken hier beide naar toe. Door onderling overleg weten medewerkers waar eventuele knelpunten bij de kinderen zitten en kunnen zij hier op inspelen. De Sterrenschool kent één pedagogisch klimaat.

Tempo, leerstijl, belangstelling

Kinderen verschillen van elkaar. Hierom werkt de Sterrenschool met gepersonaliseerde leerreizen. Een gepersonaliseerde leerreis betekent dat het onderwijsaanbod is afgestemd op het kind in plaats van andersom. De Sterrenschool maakt veel gebruik van digitaal leren zodat de Sterrenschool de voortgang en ontwikkeling van kinderen goed kan monitoren.

aa

Sterrenschool
Het Sterrenschoolconcept is ontwikkeld door een landelijke denktank die het antwoord heeft gezocht op de volgende vraag: “’Als we vandaag met een schone lei mochten beginnen, hoe zouden we het basisonderwijs er dan laten uitzien?”. De conclusie is dat het tijd is voor een aanpak waarbij een totaalpakket van onderwijs en kinderopvang wordt aangeboden.

Het Sterrenschoolconcept is gebaseerd op vijf sterren:

De school is het hele jaar open (minimaal 50 weken)
Kinderen leren in één klimaat
Maatwerk voor ieder kind
Nadruk op rekenen, taal en lezen
Binding met de buurt
Flexibele vakantietijden
Een Sterrenschool kan de lesuren flexibeler verdelen over het schooljaar. Bijvoorbeeld onderwijs in de zomervakantie. Sterrenscholen mogen afwijken van de wettelijke regels omtrent de centraal vastgestelde vakanties en de schoolweek van 5 dagen. Ouders en leerlingen mogen op deze scholen in overleg met school zelf de beschikbare vrije dagen en vakanties indelen.

Eén pedagogisch klimaat
Op de Sterrenschool werken kinderopvang en onderwijs gezamenlijk aan de ontwikkeling van de kinderen. Ze formuleren gezamenlijk de te behalen resultaten op vijf leergebieden en werken hier beide naar toe. Door onderling overleg weten medewerkers waar eventuele knelpunten bij de kinderen zitten en kunnen zij hier op inspelen. De Sterrenschool kent één pedagogisch klimaat.

Tempo, leerstijl, belangstelling
Kinderen verschillen van elkaar. Hierom werkt de Sterrenschool met gepersonaliseerde leerreizen. Een gepersonaliseerde leerreis betekent dat het onderwijsaanbod is afgestemd op het kind in plaats van andersom. De Sterrenschool maakt veel gebruik van digitaal leren zodat de Sterrenschool de voortgang en ontwikkeling van kinderen goed kan monitoren.

Bron: www.rijksoverheid.nl / http://www.verenigingikook.nl

Sterrenschool De Vliegenier

Sterrenschool Apeldoorn