Op de basisscholen van de 3 grote besturen (Leerplein055, PCBO Apeldoorn en de Veluwse Onderwijsgroep) geldt deze gezamenlijke regeling voor aanmelden en toewijzen van de plaatsen.

Zeven scholen nemen niet deel aan dit toelatingsbeleid: IKC Hei en Bos, Rehobothschool, ’t Schrijvertje,
Vrije School De Vijfster, basisschool Eben-Haëzer, ibs De Roos en Prins Willem Alexanderschool.
Geven ouders de voorkeur aan één van deze scholen dan dienen zij rechtstreeks contact op te nemen met deze school.

Deze nieuwe regeling geldt ook niet voor het speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs.