Met dit nieuwe beleid komt een einde maken aan ‘wie het eerst komt, het eerst maalt’. Alle deelnemende basisscholen hanteren dezelfde wijze voor aanmelden en plaatsen van nieuwe leerlingen. Daarmee is gegarandeerd dat elk kind onder gelijke omstandigheden een gelijke kans heeft op een school van voorkeur. Doordat kinderen op de zes dichtstbijzijnde scholen voorrang hebben, kunnen zij zoveel mogelijk in de omgeving van hun huis naar een basisschool. Het aanmelden en de plaatsing is transparant en eerlijk.