Nee. De schoolbesturen hebben gekozen voor zoveel mogelijk gelijkheid voor alle kinderen. Er geldt geen uitzondering voor deze vormen van onderwijs.