Nee. Het moment van aanmelden speelt geen rol bij de plaatsing; de aanmelding moet uiteraard wel uiterlijk op de sluitingsdatum gedaan zijn.
Na ontvangst van het aanmeldformulier hebben ouders altijd enkele maanden de tijd om hun keuze te maken.