Om te waarborgen dat kinderen wonend in een van de dorpen binnen de gemeente Apeldoorn terecht kunnen op hun dichtstbijzijnde scholen, hebben woonadressen in het landelijk gebied (stadsdeel Dorpen) extra voorrang op hun voorrangsscholen (als deze gelegen zijn in een van de dorpen).
Als op de school van eerste voorkeur sprake is van overaanmelding, worden allereerst de kinderen geplaatst waarvoor de school op afstand de eerste voorrangsschool is; daarna alle kinderen waarvoor de school op afstand de tweede voorrangsschool is, enzovoort t/m zesde voorrangsschool.
Kinderen die in stadsdeel Dorpen wonen, gaan bij de plaatsing op hun voorrangsschool (mits gelegen in stadsdeel Dorpen) vóór op kinderen die elders in de gemeente Apeldoorn wonen.

Deze dorpsvoorrang is van toepassing op de volgende scholen:

– Beekbergen: OBS Beekbergen (Leerplein055)
– Beemte-Broekland: De Diamant Beemte (PCBO)
– Lieren/Oosterhuizen: Oosterhuizen (Leerplein055), Prinses Julianaschool (PCBO)
– Loenen: Dorpsschool Loenen (VOG & Leerplein055)
– Wenum-Wiesel: De Sjofar Prinses Beatrixschool (PCBO)

N.B. Ugchelen valt niet onder deze regeling. De reden hiervoor is dat het om een gebied gaat met aaneengesloten bebouwing dat direct tegen de bebouwde kom van de stad Apeldoorn ligt; er is een ruim aanbod aan scholen in de nabije omgeving.
Het dorp (de woonplaats) Ugchelen ligt in stadsdeel Zuidwest (collegebesluit 2016).