Ongeveer 2 weken na de sluitingsdatum voor het inleveren van het aanmeldformulier vindt de centrale plaatsing plaats (van alle aangemelde kinderen die in dezelfde periode geboren zijn).
Aansluitend ontvangt u van de school van plaatsing bericht van de uitkomst. Wanneer u daarna aan de school bevestigt deze gereserveerde plaats te accepteren, is uw kind verzekerd van de plaats; kinderen zijn dan tussen de 3 en 3,5 jaar.
Ouders mogen de aangeboden plaats weigeren. In dat geval zijn zij aangewezen op de scholen die nog plaatsen beschikbaar hebben.