De plaatsing, van alle aangemelde kinderen die in dezelfde periode 4 jaar worden, gebeurt op alle scholen op hetzelfde moment en geautomatiseerd. Elk aangemeld kind krijgt op de hoogst mogelijke school van voorkeur een plaats aangeboden.
Wanneer er bij de plaatsing evenveel plaatsen als aanmeldingen zijn, worden alle kinderen op de school van eerste voorkeur geplaatst.
Nadat de kinderen met een oudere broer/zus geplaatst zijn (plaatsgarantie), worden de aanmeldingen met voorrang geplaatst en vervolgens de aanmeldingen (eerste voorkeur) zonder voorrang. Als aansluitend nog plek over is komen de 2e t/m 6e voorkeuren met voorrang in aanmerking voor een plek en daarna de 2e t/m 6e voorkeur zonder voorrang; tot slot komen de aangemelde kinderen woonachtig buiten Apeldoorn (en zonder voorrang) aan de beurt.
Doordat het merendeel van de scholen in Apeldoorn over voldoende plaatsen beschikt, zullen de meeste kinderen een plaats op de school van eerste voorkeur krijgen of in hun top-3.