U meldt uw kind digitaal aan op deze website (aanmelden), of door het aanmeldformulier bij de school van uw eerste voorkeur in te leveren. De school van aanmelding stuurt u binnen 10 werkdagen een bewijs van de aanmelding; controleer deze zorgvuldig en bij een fout meteen contact op met de school.
Ouders van de kinderen geboren tussen mei en augustus 2019 ontvangen op 22 maart as. het aanmeldformulier en kunnen hun kind vanaf dan aanmelden. U meldt uw kind aan op de school van eerste voorkeur; in de aanmelding zelf geeft u meerdere voorkeuren op.

Digitaal: vul alle noodzakelijke gegevens van uw kind in (aanmelden).
Aanmeldformulier: vul het (toegestuurde) aanmeldformulier volledig in en lever deze in op de school van eerste voorkeur. De school die u het meest geschikt vindt, zet u op nummer 1. De school die u daarna kiest, zet u op nummer 2, en zo verder.
Zorg dat u de aanmelding uiterlijk op de sluitingsdatum doet.