Ja. U kunt uw aanmelding wijzigen.
Wijzigingen dient u vóór de sluitingsdatum (dat is de datum waarop uw aanmeldformulier bij de school van uw eerste voorkeur ingeleverd moet zijn) kenbaar te maken aan de school van uw eerste voorkeur (liefst schriftelijk of per e-mail).

  • Wanneer u een verandering wilt aanbrengen in de opgegeven scholen van voorkeur kan de school waar u het aanmeldformulier heeft ingeleverd dit voor u doen.
  • Wanneer u bij nader inzien toch een andere school van eerste voorkeur wilt, dient u deze school te verzoeken de aanmelding te annuleren; indien gewenst kunt u het ingeleverde aanmeldformulier weer ophalen. Pas als uw aanmelding (bij de school van aanmelding) is verwijderd, kunt u daarna uw kind op elke school in Apeldoorn opnieuw aanmelden.

Zowel van een wijziging in uw aanmelding als van een verwijdering ontvangt u per mail de bevestiging.