Om de kans op een school in de directe woonomgeving te vergroten, heeft elk kind, gerekend vanaf het woonadres, voorrang op de 6 dichtstbijzijnde scholen; dit zijn de voorrangsscholen.
De scholen die ouders bij de aanmelding opgeven, zijn hun voorkeursscholen.