Elk kind krijgt voorrang op de 6 dichtstbijzijnde scholen; de voorrangsscholen die ouders niet opgeven worden toegevoegd aan de aanmelding in een 2e lijstje.
Pas als een kind niet geplaatst kan worden op een van de opgegeven scholen, zal het geplaatst worden op een niet-gekozen voorrangsschool. De niet-gekozen voorrangsscholen vormen een back-up en worden o.b.v. fietsafstand toegevoegd aan de aanmelding.
Wilt u deze volgorde wijzigen, neem dan contact op met de school waar uw kind is aangemeld.