Speciaal (basis)onderwijs

Soms kan een gewone basisschool een kind niet helpen bij leerproblemen. Als de onderwijs- en ondersteuningsbehoefte van het kind het beste kunnen worden vervuld door een speciale (basis)school, dan zal de basisschool van het kind om plaatsing op een SBO of SO in het samenwerkingsverband verzoeken. Dit wordt gedaan via een zogenaamde Toelaatbaarheidsverklaring (TLV), welke wordt toegekend door het SWV Passend Onderwijs. Een school vraagt een TLV aan, daarna wordt de leerling besproken in het MDO. Dit is het Multidisciplinaire Overleg. Dit overleg geeft een advies en daarna wordt een toelaatbaarheidsverklaring afgegeven door het SWV Passend Onderwijs. Er zijn twee deskundigen die een deskundigenadvies geven bij een toelaatbaarheidsverklaring.

Speciaal Basis Onderwijs (SBO)

SBO-scholen hebben dezelfde kerndoelen als gewone basisscholen. Maar de leerlingen in het SBO krijgen meer tijd om die te halen of behalen de kerndoelen niet in zijn geheel. De groepen in het SBO zijn kleiner en er zijn meer deskundigen. Het onderwijs sluit aan bij de onderwijsbehoeften van de leerlingen zowel op  leren als op gedrag.

Na het SBO gaan de meeste leerlingen naar het vmbo, het praktijkonderwijs of het voortgezet speciaal onderwijs.

Speciaal onderwijs (SO)

Het speciaal onderwijs is er voor leerlingen die specialistische of intensieve begeleiding nodig hebben. Bijvoorbeeld omdat zij een handicap, chronische ziekte of stoornis hebben. Speciale scholen zijn er voor leerlingen met cognitieve problemen of een lichamelijke handicap (cluster 3) of met ernstige gedragsproblemen/ gedragsstoornissen(cluster 4).

Na het SO gaan de meeste leerlingen naar het Voortgezet SO.

bron: www.rijksoverheid.nl  en www.swvapeldoornpo.nl

SBO De Vorm

SO Het kroonpad

SO De Zonnehoek

CSO De Prinsenhof

sbo De Boemerang